Selvhjælp Silkeborgs arbejde er baseret på følgende grundværdier:

1. Frivillighed

Vi er en forening med mange frivillige og få ansatte. Foreningen bæres af frivillige, ligesom bestyrelsen består af frivillige.
Samtidig er frivilligheden og egen motivation også vigtig i forhold til vores gruppedeltagere. Man skal selv ønske at starte i et forløb hos os – og det offentlige kan ikke henvise.

2. Gensidighed

Selvhjælpsgrupper fungerer i kraft af gensidighed. I en selvhjælpsgruppe får man selv hjælp samtidig med, at man er med til at hjælpe de andre gruppedeltagere. Jo mere man giver af sig selv, des mere får man igen den anden vej. Mange af vores frivillige har også selv været gruppedeltagere – og nu lyst til at deltage i grupperne fra denne position.

3. Ligeværd

I en selvhjælpsgruppe er alle ligeværdige. Der sidder ikke en udenforstående ekspert med, som kommer med gode råd. Gruppedeltagerne betragtes alle som eksperter i deres eget liv og dermed som de bedst egnede til at finde løsninger på egne problemer. Der gives ikke gode råd – hverken fra den frivillige eller de andre gruppedeltagere – medmindre det specifikt efterspørges.

4. Medmenneskelighed

Selvhjælp er ikke terapi eller behandling. Det, man møder i selvhjælpen, er et eller flere medmennesker, som gerne vil bidrage til skabelsen af et styrkende fællesskab – uden anden dagsorden end netop dét.

5. Fortrolighed

Vi værner vi om din anonymitet og fortrolighed. Alle deltagere, frivillige og ansatte har tavshedspligt om private forhold. Vi fører ikke journal, og vi videregiver ingen oplysninger, med mindre lovgivningen påbyder det. Du har altid mulighed for at se, hvad vi har stående i vores database – og så snart en frivillig eller gruppedeltager stopper i foreningen, sletter vi alle data.

Se mere om vores datasikkerhed her

6. Uafhængighed

Selvhjælp Silkeborg er uafhængig af behandlingsmæssige, politiske, religiøse og etniske interesser. Vi tager udgangspunkt i mennesker og ikke i behandling, politik, religion eller etnicitet. Hverken ansatte eller frivillige forsøger at overbevise dig om deres egne holdninger.