TRIVSELSgrupper for skoleelever

Det er vigtigt, at børn og unge trives. Trivsel er afgørende for, at elever er glade og trygge i klassen. Glade og trygge børn og unge har lettere ved at være med fagligt og socialt i skolen. Selvhjælp Silkeborg har i samarbejde med Silkeborg Kommune etableret TRIVSELSgrupper på Hvinningdalskolen, Vestre Skole, Virklund Skole, Kjellerup Skole, Langsøskolen, Dybkær Skole, Buskelundskolen, Frisholm Skole, Sorring Skole, Bryrup Skole, Sejs Skole, Ans Skole, Fårvang Skole, Balleskolen og Ungdomsskolen.


Der er 6-8 jævnaldrende elever i en TRIVSELSgruppe. Gruppen mødes to timer om eftermiddagen mindst 10 gange (fx. hver anden tirsdag kl. 13.00-15.00). De mødes på skolen.

Nogle TRIVSELSgrupper vil udelukkende være for skilsmissebørn, andre vil have fokus på ”selvværd” og andre igen på ”sorg”. Børnene og de unge er eksperter på deres eget liv. Derfor ligger succesen med TRIVSELSgrupper primært i de ressourcer, eleverne finder ud af, de selv har. Når de lytter opmærksomt til hinanden, når de spejler sig i hinandens historier, når de udveksler gode råd og når de opdager, at andre har lignende tanker og følelser, så giver de hinanden den bedste hjælp, de kan få.
Hver gruppe ledes af to gruppeledere. Den ene gruppeleder er ansat på skolen og den anden gruppeleder er en frivillig med tilknytning til Selvhjælp Silkeborg. Samtalerne tager udgangspunkt i korte oplæg, øvelser, lege, kortfilm m.v. Der er fokus på TRIVSEL, hvorfor hver gang bliver en blanding af alvor og sjov.

Målgruppen er bred. Det er både de elever, der tydeligvis har det svært, samt en langt bredere gruppe af elever, der umiddelbart er velfungerende og som alligevel vil have stor glæde af at blive set og hørt i en TRIVSELSgruppe. Det kan være et skilsmissebarn, der ikke vil forulempe sine forældre med sine tanker og følelser i forbindelse med deres skilsmisse eller det kan være eleven, der kompenserer for et lavt selvværd ved at gøre sit ypperste fagligt.

Med TRIVSELSgrupperne håber vi, at eleverne finder hvile i sig selv og i forhold til de andre, at de får mod til at handle, hvor de har mulighed for at forandre deres situation og at de lærer at acceptere, hvad der ikke kan være anderledes. Og vi tror, at øget trivsel gavner enhver fagligt og socialt.

Det er gratis at deltage i en TRIVSELSgruppe.

Er du interesseret, kan du læse mere her