Kære alle frivillige

Den 25. oktober afholdes efterårets ‘stormøde’ i Estrupsgade 4, 1. sal. fra kl.18.30-21.30.

Det bliver en aften med både plads til fællesskab, relationer og et oplæg af mere faglig karakter.

Der vil være lidt koldt og varmt at drikke, lidt snacks og forhåbentlig masser af hjertevarme til at få os godt igennem aftenen i hinandens selskab.

Tilmelding er påkrævet i forhold til forplejning og overblik – deadline for tilmelding er den 18. oktober. Tilmelding sker ved at sende en mail til info@selvhjaelpsilkeborg.dk

Program

18.30:

Velkomst og præsentation af hinanden

19.00:

Oplæg fra Lea, daglig leder i Selvhjælp Silkeborg, om ‘regulér, relatér eller reflektér – hvordan møder vi os selv og andre (en introduktion til neuroaffektiv udviklingspsykologi og det, der ligner)

20.30:

Fælles drøftelse om fremtidsperspektiver for foreningen, samt nedsættelse af arbejdsgrupper omkring blandt andet frivilligcafé, aktiviteter, PR med mere.

Lidt yderligere info om oplægget:

Hvornår giver det mening henholdsvis at regulere, relatere og reflektere i mødet med os selv og andre? Hvordan kan dette spørgsmål hjælpe os til at møde os selv og andre på den gode måde?

Der tilbydes forklaringsmodeller på, hvorfor det mon er, at vi ikke er i stand til at skabe de forandringer i vores liv, som vi egentlig ønsker. Hvorfor kan jeg ikke stoppe med at spise kage, når nu jeg VED, at det vil være bedst for mig at stoppe? Dét og meget andet snakker vi om i en ramme af hjernens helt overordnede mentale organisering. Der er tale om en sammensmeltning af (neuro)biologi, psykologi og socialvidenskaben.

Vi glæder os meget til at se jer!