Selvhjælpens arbejde er baseret på 6 kerneværdier:

1. Frivillighed

Vi har en lønnet koordinator, men ellers bæres alle vores projekter og tilbud af frivillige, ligesom bestyrelsen består af frivillige.
Samtidig er frivilligheden også vigtig i forhold til vores brugere. Man skal selv ønske et forløb hos os – og det offentlige kan ikke henvise til os.

2. Gensidighed

Selvhjælpsgrupper fungerer i kraft af gensidighed. I en selvhjælpsgruppe får man selv hjælp samtidig med, at man er med til at hjælpe de andre gruppedeltagere. Jo mere man giver af sig selv, des mere får man igen den anden vej.

3. Ligeværdighed

I en selvhjælpsgruppe er alle deltagere ligeværdige. Der sidder ikke en udenforstående ekspert med, som kommer med gode råd. Gruppedeltagerne
betragtes alle som eksperter i deres eget liv og dermed som de bedst egnede til at finde løsninger på egne problemer.

4. Medmenneskelighed

Selvhjælp er ikke terapi eller behandling. Det man møder i selvhjælpen er et eller flere medmennesker, som gerne vil gøre en indsats for brugere, der har brug for nogen at tale med.

5. Anonym

Vi noterer navn og telefonnummer på vores brugere, men vi indberetter ingen oplysninger til det offentlige. Samtidig har alle i foreningen – såvel frivillige som brugere – tavshedspligt i forhold, som må betragtes som personlige og fortrolige, og som den enkelte under udførelse af sit arbejde eller deltagelse i et af foreningens tilbud måtte blive bekendt med. Tavshedspligten understreges så ofte som muligt i vores arbejde.

6. Tilgængelighed

Det er gratis at benytte tilbuddene hos Selvhjælp. Som medlem af foreningen Selvhjælp får man stemmeret ved den årlige
generalforsamling og støtter samtidig et godt formål. Grunden til, at det er gratis at benytte vores tilbud er, at det skal være muligt for alle.
Vi forsøger at nå ud til de borgere, som det offentlige system ikke kan nå – eller som har brug for et supplement til det offentlige tilbud.