Skip to main content

Vores værdier


Selvhjælp Silkeborgs arbejde er baseret på følgende grundværdier:

FRIVILLIGHED

Vi er en forening med mange frivillige og få ansatte, og selv bestyrelsen er frivillig.

Men frivillighed er også sammen med din egen motivation afgørende for dig som deltager.

Du skal selv ønske at starte i et forløb hos os

– og det offentlige kan ikke henvise.

LIGEVÆRDIGHED

I en selvhjælpsgruppe er alle lige meget værd.

Der er ingen eksterne eksperter, for her er det dig, der er ekspert i dit eget liv – og dermed også den bedst egnede til at løse dine egne problemer.

Vi giver ikke gode råd, medmindre det specifikt efterspørges.

UAFHÆNGIGHED

Vi er uafhængige af både politiske, behandlingsmæssige, religiøse og etniske interesser.

Vi tager udgangspunkt i mennesker og ikke i behandling, politik, religion eller etnicitet.

Hverken ansatte eller frivillige forsøger at overbevise dig om deres egne holdninger.

GENSIDIGHED

Selvhjælpsgrupper fungerer kun i kraft af gensidighed.

Her får du hjælp, mens du hjælper andre.

Jo mere, du giver af dig selv, jo mere får du igen.

Mange af de frivillige har i øvrigt også selv tidligere været gruppedeltagere.

MEDMENNESKELIGHED

Selvhjælp er ikke terapi eller behandling.

I et selvhjælpsforløb møder du derimod et eller flere medmennesker, som sammen med dig gerne vil bidrage til at skabe et styrkende fællesskab

– uden anden dagsorden end netop dét.

FORTROLIGHED

Vi værner om din anonymitet og fortrolighed. Alle deltagere, frivillige og ansatte har tavshedspligt om private forhold.

Vi fører ikke journal, og vi videregiver ingen oplysninger, med mindre loven påbyder det.

Du har kan altid se, hvad vi har registreret om dig.