Skip to main content

Samarbejde og samskabelse


Sammen er vi stærkere

Vores motto er ”fællesskaber, der styrker”, og det forsøger vi at efterleve. Ikke kun ved at skabe fællesskaber for andre, men også ved som organisation selv at indgå i fællesskaber på tværs – både med foreninger, organisationer og virksomheder, private og offentlige.


Samarbejde på tværs

Disse fællesskaber udmønter sig i tværgående samarbejder fx. med Silkeborg Kommune, Psykiatriens Hus og andre foreninger samt private virksomheder.

De mange forskellige samarbejder betyder, at vi kan koordinere aktiviteter med andre aktører med samme eller lignende målgrupper, og samtidig udbrede kendskabet til Selvhjælp Silkeborg. Desuden styrker det vores evne til at hjælpe mennesker videre til andre tilbud, hvis vi ikke er det rette match.


Samskabelse

Vi har også stort fokus på samskabelse med relevante partnere, og har her udviklet to nyskabende tilbud. Sammen med skoleafdelingen i Silkeborg Kommune tilbyder vi trivselsgrupper til børn i grundskolen, mens vi sammen med Psykiatriens Hus har skabt et tilbud til voksne pårørende til psykisk sårbare. Grupperne ledes af én ansat og én frivillig gruppeleder, der begge har været på foreningens introkursus og løbende understøttes af ansatte koordinatorer hos Selvhjælp Silkeborg.

Mens vores partnere har den direkte kontakt til målgrupperne, og desuden bidrager med løn til de ansatte koordinatorer, står Selvhjælp Silkeborg for både drift og koordinering af de to tilbud. Begge forløb startede i øvrigt som fælles udviklingsprojekter, men er nu blevet fastforankrede tilbud.

Samarbejde og samskabelse
Samarbejde og samskabelse

Vi er frivillige – og det er vi stolte af!

Selvhjælp Silkeborg er ikke et professionelt tilbud, og vi tilbyder hverken behandling eller terapi. Vores tilbud kan noget andet end fx et professionelt styret gruppeforløb, og derfor supplerer vi rigtig godt det professionelle system, som vi har stor respekt for.

Vores tilbud baserer sig på ligeværdighed, medmenneskelighed og gensidighed, og vi har fokus på, hvordan vi som en del af civilsamfundet bedst muligt kan samarbejde med den offentlige sektor med forståelse og respekt for hinandens styrker og begrænsninger.


Sammen kan vi mere

Vi er derfor stolte af vores mange stærke samarbejdsrelationer, og vi arbejder løbende på at få endnu flere – for sammen kan vi gøre så meget mere end hver for sig.

Vi vil også gerne samarbejde med dig!

Tror du, at vi kunne få gavn af hinanden, og måske sammen udvikle bæredygtige fællesskaber? Så tøv ikke med at kontakte os!