Sekretariat

Den daglige ledelse varetages af sekretariatet, hvor den daglige leder sammen med en række ansatte og frivillige projektledere og koordinatorer planlægger, koordinerer

og driver de mange selvhjælpsgrupper sammen med de mere end 100 frivillige, der reelt udgør grundstammen i Selvhjælp Silkeborg.

Udover de mange grupper står den daglige ledelse også for funding, udvikling, rapportering og koordination med de nationale netværk, Selvhjælp Silkeborg er en del af.

Lea Gaulshøj Thomsen

Daglig leder (ansat)

4166 0878

lea@selvhjaelpsilkeborg.dk

Lise Theill Warming

Trivselsgruppekoordinator (på barsel)

9152 5478

trivsel@selvhjaelpsilkeborg.dk

Kirsti Haven

Trivselsgruppekoordinator (barselsvikar)

9152 5478

trivsel@selvhjaelpsilkeborg.dk

Anne Anker-Møller

Administrativ koordinator (ansat)

2092 0878

anne@selvhjaelpsilkeborg.dk

Annette Skjødt

Projektleder (ansat)

4042 5197

as.frivilligcentersilkeborg@gmail.com

Tina Bak

Praktikant

Ingrid Rønne

Frivilligkoordinator (frivillig)

2092 0878

ingrid.selvhjaelpsilkeborg@gmail.com

Stina Juul Jensen

Unge-koordinator (frivillig)

Julie Holm Thøgersen

Unge-koordinator (frivillig)

Ulla Nielsen

Voksen-koordinator (frivillig)

Christina Gadeberg

Voksen-koordinator (frivillig)

Torben Vous

Koordinator for Kom Videre Mand (frivillig)

Vidste du, at Selvhjælp Silleborg tilbyder netværk specielt målrettet unge og de problemer og udfordringer, man kan have som ung?