Sekretariat

Den daglige ledelse varetages af sekretariatet, hvor den daglige leder sammen med en række ansatte og frivillige projektledere og koordinatorer planlægger, koordinerer

og driver de mange selvhjælpsgrupper sammen med de mere end 100 frivillige, der reelt udgør grundstammen i Selvhjælp Silkeborg.

Udover de mange grupper står den daglige ledelse også for funding, udvikling, rapportering og koordination med de nationale netværk, Selvhjælp Silkeborg er en del af.

Tove Tranæs Voss

Daglig leder (ansat)

4166 0878

tove@selvhjaelpsilkeborg.dk

Lise Løvschall-Warming

Projektleder ’Nye Rum for Fællesskaber’
Fundraiser
(ansat)

6130 0878

lise@selvhjaelpsilkeborg.dk

Kirsti Haven

Trivselsgruppekoordinator (ansat)

9152 5478

trivsel@selvhjaelpsilkeborg.dk

Anne Anker-Møller

Administrativ koordinator (ansat)

6147 6078

anne@selvhjaelpsilkeborg.dk

Tais Nøhr Larsen

Projektleder ’Fyr op for fællesskab’ (ansat)

6126 5078

tais@selvhjaelpsilkeborg.dk

Annette Skjødt

Koordinator ‘Pårørende til psykisk sårbare’ (ansat)

4042 5197

as.frivilligcentersilkeborg@gmail.com

Ingrid Rønne

Frivillig-koordinator (frivillig)

2092 0878

ingrid.selvhjaelpsilkeborg@gmail.com

Johs Klindt

Unge-koordinator (frivillig)

Vidste du, at Selvhjælp Silleborg tilbyder netværk specielt målrettet unge og de problemer og udfordringer, man kan have som ung?