Generalforsamling

15. juni 2020 19:00 - 21:00

Vi holder generalforsamling, og DU er inviteret!

Vi mødes kl. 19.00 i foredragssalen i Nordre Fælleshus (Nylandsvej 14-18, 8600 Silkeborg), hvor der er god plads til, at vi kan sidde på behørig afstand af hinanden.

Dagsorden iflg. vedtægter:

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Valg af stemmetællere
 5. Bestyrelsens beretning til godkendelse
 6. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet for 2019
 7. Fremlæggelse af budget for 2020
 8. Fastsættelse af kontingent for kommende år for henholdsvis personligt og erhvervsmedlemskab
 9. Indkomne forslag
 10. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Følgende er på valg: Elin Sonne (genopstiller) og Bodil Rønne (genopstiller ikke).
 11. Valg af 2 suppleanter (hvert år)
 12. Valg af registreret revisor
 13. Evt.

Efter generalforsamlingen vil der være en lille quiz til at bringe smilene frem – og vi vil selvfølgelig også sørge for at få musikken og sangen med denne aften.
Den daglige leders årsberetning finder du ved at klikke HER.

Generalforsamlingen er åben for alle interesserede.

For at have stemmeret skal man være indmeldt senest 4 uger inden generalforsamlingen – dvs. den 18. maj 2020.