Ledelse

Selvhjælp Silkeborgs overordnede ledelse varetages af en bestyrelse på fem medlemmer og to suppleanter. Disse er alle frivillige. De er ansvarlige for Selvhjælp Silkeborgs drift og står bl.a. for at ansætte den daglige leder, projektkoordinatorer og leje lokaler. De har desuden det overordnede ansvar for de aktiviteter, der igangsættes i foreningen i overensstemmelse med foreningens vedtægter. Den årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af april. Selvhjælp Silkeborg drives med økonomisk støtte fra stat, kommune, diverse fonde samt med gaver fra private. Derudover er vi medlem af Landsorganisationen Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark (FriSe). I øjeblikket findes der selvhjælpsforeninger i 40 byer på landsplan.

Historie

Selvhjælpsarbejdet i Silkeborg begyndte i 1991, hvor en frivillig arbejdsgruppe oprettede foreningen. De første år havde foreningen ikke egne lokaler så koordinatoren Anni Gråberg, foreningens initiativtager, arbejdede hjemmefra og møderne foregik på ældrecentret i Remstruplund. Senere, med økonomisk støtte fra kommunen, blev det muligt at aflønne koordinatoren og leje egne lokaler. Selvhjælp Silkeborg har i perioden 2004-2009 haft lokaler på Drewsensvej 62B i Silkeborg. Den 1. maj 2009 overtog vi et nyt lejemål i Silkeborg midtby på Østergade 9, 1. sal. Her havde vi lokalefællesskab med Frivilligcenter Silkeborg og Sundhedshuset. 1. december 2014 flyttede vi igen i nye lokaler. Vi bor nu i Kastanjehuset på Estrupsgade 4, 1. sal. Her har vi fået flere kontorer, grupperum og individuelle samtalerum. Selvhjælp Silkeborg har desuden også selvhjælpsgrupper kørende andre steder i Silkeborg. Vi deler lokalerne i Kastanjehuset med Frivilligcenter Silkeborg. Sundhedshuset har nu lokaler i Toldbodgade.

Navn og logo

I 2008 ændrede foreningen navn. Fra at have heddet ’Foreningen af selvhjælpsgrupper i Silkeborg og omegn’ hedder vi i dag Selvhjælp Silkeborg. I denne forbindelse fik vi også nyt logo, som vi deler med Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark, en række selvhjælpsforeninger og frivilligcentre på landsplan. Navnet Selvhjælp Silkeborg signalerer, at vi udover selvhjælpsgrupper også har fået andre tilbud i foreningen som f.eks. individuelle samtaler.