Oplevelser til grupperne

Vi er simpelthen så heldige at have fået midler fra Slots- og Kulturstyrelsen til at bruge i oplevelsesindustrien, lokalt.

Det betyder helt konkret at alle vores grupper for VOKSNE (puljen var desværre indrettet så der ikke kunne søges til børn/unge) har mulighed for at få en god oplevelse i fællesskab.

Helt konkret får alle grupper med deltagere på 18 år og opefter, mulighed for at få en dejlig oplevelse sammen i perioden september-december 2021. Man kan selv som gruppe vælge mellem om man vil ud at spise, på museum, i teateret eller lignende. Der er max 400 kr. pr person der kan bruges på arrangementet og disse kan ikke bruges på alkohol, det er en præmis for uddelingen af midlerne. Ønsker man et glas vin eller lignende, er dette for egen regning.

Oplevelsen skal finde sted i Silkeborg Kommune, så pengene støtter lokalt.

Når man i hver gruppe har fundet ud af, hvad man gerne vil, kontakter en af gruppelederne vores administrative koordinator, Anne, og aftal nærmere. Hendes kontaktinfo er: tlf: 6147 6078 eller e-mail: anne@selvhjaelpsilkeborg.dk

Man kan også kontakte Anne med spørgsmål eller hvis man ønsker inspiration til, hvad pengene eksempelvis kunne bruges til.