Skip to main content

Nye Rum for Fællesskaber


Fællesskaber, der styrker

Nye Rum for Fællesskaber
Projektperiode 1. maj 2021-30. april 2024. Projektet er finansieret af TrygFonden.

Inspirationen kom under første nedlukning

Da Danmark lukkede ned i 2020, så vi andre steder, hvordan nye fællesskaber, eksempelvis digitale, udendørs eller mere flygtige fællesskaber, pludselig opstod med stor succes. Det satte gang i tankerne om, hvorvidt det kunne lade sig gøre at udvide mulighederne for de ’rum’, som selvhjælpsgrupperne mødes og opstår inden for.

Vi vil afprøve Nye Rum for Fællesskaber

Vi ved, at vores klassiske selvhjælpsgrupper i egne lokaler fungerer for de mennesker, der finder frem til os. Men vi vil gerne undersøge, hvordan vi kan tilbyde en plads i fællesskabet til alle dem, der ikke finder frem til os nu, men som kæmper med de samme udfordringer og kunne have gavn af et styrkende fællesskab med ligesindede i samme situation. Takket være TrygFonden har vi nu mulighed for at undersøge og udvikle dette via et treårigt, metodeudviklingsprojekt.

Tre målgrupper

Vi har udvalgt tre målgrupper, som projektet fokuserer sin udvikling på. Unge i sårbare livssituationer, skilsmisseramte voksne og sorgramte voksne.

Målgrupperne er valgt, fordi vi i forvejen har tilbud til dem i foreningen, men samtidigt også er bevidste om, at vi på papiret godt kunne have langt flere deltagere inden for disse temaer.

Metoden: try, try, try again!

Vi arbejder ud fra en design thinking-tilgang, hvor vi først afsøger målgruppernes behov og ønsker gennem research, interviews og spørgeskemaer, og på denne baggrund vil vi i tre runder gennemføre sammenlagt ni prøvehandlinger i form af forskellige selvhjælpsgrupper, der udfordrer og nyskaber de rum, grupperne afholdes indenfor. På denne måde er vi bevægelige gennem hele projektperioden og kan løbende justere efter de erfaringer og fund, vi gør os. Under hele processen vil vi desuden have et særligt blik for, hvorvidt nye grupper kræver ny organisering, nye typer af frivillige, nye redskaber eller lignende.

VIA er tilknyttet som evaluator på projektet. De vil være en del af processen fra start til slut, så den indsamlede viden fra evalueringen kan bruges aktivt i projektet.

Her er vi nu:

Første del af projektperioden blev brugt på research, netværksopbygning og indsamling af viden gennem fokusgruppeinterviews, enkeltinterviews, deltagerobservation og spørgeskemaer.

På baggrund af denne indledende periode tog vi hul på første af tre ’rul’ med prøvehandlinger.

  1. På ungeområdet blev første koncept en gruppe for unge med angst, der afholdes i samarbejde med FGU Silkeborg i FGU’s lokaler. Gruppen er blevet til i et samarbejde med Læseforeningen og startede op i december 2021.
  2. På skilsmisseområdet bliver første gruppe en onlinegruppe, der henvender sig til deltagere, som har gennemgået en skilsmisse, og ønsker at møde i andre i samme situation med fokus på at komme godt videre i deres nye livssituation. Gruppen er fx god til deltagere, der bor langt væk fra midtbyen, eller til forældre, der kan deltage hjemmefra uden at skulle finde børnepasning.
  3. Første gruppe på sorgområdet bliver en udendørsgruppe. Gruppen er for voksne, der har mistet en nær relation, og vi har været så heldige, at vi får lov til at låne Silkeborg Højskoles fantastiske udendørsområde.

De to sidste grupper har planlagt opstart i de første måneder af 2022.

Vi glæder os til at kunne fortælle mere om, hvilke erfaringer vi gør os.

Skal vi tale sammen?

Maria Kudsk Borghus er ansat som projektleder på Nye Rum for Fællesskaber – og du er altid velkommen til at kontakte hende på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller tlf. 6130 0878.


Selvhjælp Silkeborg piger der snakker
Selvhjælp Silkeborg piger der snakker