Skip to main content

Privatlivspolitik


Herunder kan du læse vores privatlivspolitik for en forståelse af, hvilke personoplysninger vi indsamler, hvordan vi indsamler, behandler og beskytter dem.

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre - fx til brug for markedsføring - uden dit samtykke.

I det omfang vi behandler personoplysninger, sker det alene på baggrund af Selvhjælp Silkeborgs berettigede og legitime interesser som fx

• at håndtere og ajourføre foreningens medlemsdatabase
• at administrere kontingentindbetaling
• at planlægge og afholde selvhjælpsgrupper
• at planlægge og afholde arrangementer med tilmelding
• at vise situationsbilleder fra foreningens arrangementer og aktiviteter

Vi beder I alle tilfælde om dit konkret samtykke til at behandle dine personoplysninger. Det er frivilligt, om du ønsker at afgive dit samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at kontakte os.

Vi behandler følgende personoplysninger

Personoplysninger på deltagere og frivillige
Ingen personlige oplysninger, der registreres hos Selvhjælp Silkeborg, bliver på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjepart.

Alle informationer opbevares i Selvhjaelp.net, et administrativt online registreringssystem, som lever op til de forskrevne regler. 

Deltagere 
Selvhjælp Silkeborg Personlige oplysninger omfatter alle data, som kan bruges til at identificere personer, herunder navn, fødselsdato, adresse, e-mailadresse, telefonnummer samt oplysninger om civilstand, antal børn samt personlige forhold, som danner baggrund for ønsket om at deltage i en selvhjælpsgruppe. 

Selvhjælp Silkeborg indsamler, opbevarer og behandler udelukkende personoplysninger til specifikke og saglige formål, der er relevante og nødvendige i forhold til frivillige og deltageres tilknytning og forløb, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige - eller når du beder os om det.

Frivillige
Personlige oplysninger omfatter alle data, som kan bruges til at identificere personer, herunder navn, fødselsdato, adresse, e-mailadresse, telefonnummer samt personlige forhold, som danner baggrund for ønsket om at være frivillig i foreningen.   

Selvhjælp Silkeborg indsamler, opbevarer og behandler udelukkende personoplysninger til specifikke og saglige formål, der er relevante og nødvendige i forhold til frivillige og deltageres tilknytning og forløb, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige - eller når du beder os om det.

Medlemsoplysninger på hjemmesiden
Vores erhvervsmedlemmer figurerer på vores hjemmeside med deres logo, som linker til en hjemmeside.

Vores valgte bestyrelse figurerer efter samtykke på hjemmesiden med foto, navn, titel, baggrund for at være i foreningen samt rolle i bestyrelsen. Ligeledes figurerer vores ansatte og frivillige medarbejdere efter samtykke med foto, navn, titel, arbejdsområder samt arbejdsmæssige kontaktoplysninger.

Anonyme undersøgelser til internt brug
Selvhjælp Silkeborg gennemfører med mellemrum spørgeskemaundersøgelser blandt vores frivillige. Formålet kan være at skabe overblik over trivsel og tilfredshed med at arbejde i foreningen. Derudover anvender vi spørgeskemaer til at evaluere vores gruppeforløb. Data behandles anonymt, og det er valgfrit at deltage i disse undersøgelser.

Vi anvender Surveymonkey til at gennemføre vores undersøgelser. Survey Monkey har ikke adgang til dine svar eller kontaktoplysninger, og du kan til enhver tid ved henvendelse til FriSe bede om at få dine besvarelser slettet. Læs Survey Monkeys Fortrolighedspolitik.  

Nyhedsbreve og mailudsendelser
Alle interesserede kan på vores hjemmeside tilkendegive et ønske om at modtage nyhedsbreve fra os på email. Medlemmer og frivillige modtager automatisk vores nyhedsbreve. Man kan til enhver tid framelde sig listen.

Vi anvender Mailchimp, som vi har en databehandleraftale.
Læs Mailchimps Privatlivspolitik

Deltageroplysninger
Ved kurser, events og arrangementer indsamler vi følgende oplysninger ved tilmelding: Navn, telefonnummer, postnummer og e-mailadresse.

Sociale medier
Selvhjælp Silkeborg anvender forskellige sociale medier til at dele nyheder, tilbud og medlemsinformationer. Foreningen opfordrer ansatte og bestyrelsesmedlemmer i vores medlemsorganisationer til at følge vores profiler på henholdsvis Facebook og LinkedIn. Når du interagerer med vores indhold på sociale medier kan disse indsamle data om dig til brug for markedsføring og lignende. 

SLETTEPOLITIK
Ved udmeldelse af Selvhjælp Silkeborg, efter endt gruppeforløb eller tilknytning som frivillig sletter vi med øjeblikkelig virkning alle personoplysninger fra vores databaser. Tilsvarende når en ansat eller et bestyrelsesmedlem forlader foreningen. 

Personoplysninger vedr. deltagelse i arrangementer i foreningens regi slettes senest et år efter det pågældende arrangement. 

Dine rettigheder
Når vi behandler dine personoplysninger, har du ifølge persondataforordningen (GDPR) en række rettigheder, som beskrives herunder:

Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til rettelse: Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning: Du har ret til at få slettet dine personoplysninger.

Ret til indsigelse: Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, og du har ret til at gøre indsigelser mod behandling af dine personoplysninger.

Ret til dataportabilitet: Du har ret til at flytte dine personoplysninger, dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindelige anvendt format.

Ret til tilbagetrækning af samtykke: Du har til enhver tid ret til at trække et samtykke tilbage. Tilbagetrækningen gælder ikke med tilbagevirkende kraft, men først fra tidspunktet, hvor samtykket tilbagekaldes.

Ret til at klage til Datatilsynet: Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk 

Revision af privatlivspolitikken
Selvhjælp Silkeborg er dataansvarlig, og sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid kontakte os på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., hvis du ønsker indsigt i, hvilke data vi opbevarer om dig eller ønsker berigtigelse eller sletning af dine oplysninger.   

Vi forbeholder os ret til at ændre og revidere Selvhjælp Silkeborgs privatlivspolitik. Ved væsentlige ændringer vil du modtage oplysninger herom. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.  

Senest revideret 22. februar 2023.