Nyt netværk for forældre til børn med ADHD

Næste møde den 10. april 2018 kl. 19-21.

Er du forældre til et barn med ADHD i alderen 5-12 år?
Føler du at dit barn er anderledes end andre børn?

Har du lyst til at dele tanker, viden og erfaringer med andre forældre i samme situation?
Så har du muligheden nu!

Selvhjælp Silkeborg ønsker, at starte en gruppe for forældre/nær pårørende til børn med ADHD.
Mange lever i en hverdag med et barn, som laver 1000 ting på én gang. Et barn som har svært ved at
koncentrere sig og ofte kan reagere voldsomt på krav eller stressede situationer.
Som forælder kan det være svart at forstå barnet og de reaktioner det har.

I selvhjælpsgruppen vil du møde andre, der har haft nogenlunde de samme oplevelser, og står overfor
de samme udfordringer. Der vil derfor være en grundlæggende forståelse for din situation.

På møderne udveksler I viden og erfaringer og snakker om emner som for eksempel:

  •  Barnets relationer til kammerater, søskende, skole, voksne mv
  • Medicin, behandlingsmuligheder og sagsbehandlingen
  • Omgivelsernes reaktioner
  • Familiens muligheder og begrænsninger
  • Hvordan får man et godt familieliv, med et ADHD-ramt barn

Selvhjælpsgruppen mødes en gang i måneden i 2 timer i neutrale lokaler.
Gruppen bygger på gensidig respekt, ligeværdighed og tavshedspligt.
Gruppen får i starten støtte fra en igangsætter, der hjælper gruppen godt på vej.
Det er gratis at deltage i gruppen.

Du er velkommen til at støtte Selvhjælp Silkeborgs arbejde via et medlemskab som koster 125 kr. årligt.
Er du interesseret i at være med eller høre mere? Så er du velkommen til mødet 10/4-2018 kl. 19 i vores egne lokaler Estrupsgade 4, 1.sal i Silkeborg (obs! der er indgang fra Skolegade 1).

Til mødet vil vi i fællesskab lægge planerne for det kommende netværk.
Tilmelding er ønskeligt, men ikke nødvendigt!
Hvis du ikke har mulighed for at komme til opstartsmødet, men gerne vil være med i netværket, hører vi også meget gerne fra dig.

Kontakt Annette Skjødt – mail as.frivilligcentersilkeborg@gmail.com eller telefon 40425197.