Ny dato for generalforsamlingen

På grund af Covid-19-epidemien er generalforsamlingen flyttet

Tirsdag den 12. maj 2020 kl. 19-21 er der generalforsamling i foreningen Selvhjælp Silkeborg.

Tilmelding via:

Tilmeldingsfrist er den 7. maj.

Vi mødes kl. 19.00 i foredragssalen i Nordre Fælleshus (Nylandsvej 14-18, 8600 Silkeborg) der er god plads til at vi kan sidde på behørig afstand af hinanden.

Dagsorden iflg. vedtægter:

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Valg af stemmetællere
 5. Bestyrelsens beretning til godkendelse
 6. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet for 2019
 7. Fremlæggelse af budget for 2020
 8. Fastsættelse af kontingent for kommende år for henholdsvis personligt og erhvervsmedlemskab
 9. Indkomne forslag
 10. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Følgende er på valg: Elin Sonne (genopstiller) og Bodil Rønne (genopstiller ikke).
 11. Valg af 2 suppleanter (hvert år)
 12. Valg af registreret revisor

Årsberetningen finder du ved at klikke her: https://selvhjaelpsilkeborg.dk/aarsberetning-2018/

Generalforsamlingen er åben for alle. For at have stemmeret skal man være indmeldt senest 4 uger inden generalforsamlingen dvs. d. 14. april 2020. Du kan også tilmelde dig ved at overføre 125 kr. via Mobile Pay: 75 373 eller til reg.nr. 1551 og konto nr. 4785639540 (Husk at notere navn og mailadresse i tekstfeltet).

Ønsker du at opstille dit kandidatur til bestyrelsen, eller har du forslag, der ønskes behandlet på foreningens generalforsamling, skal du henvende dig til formand Elin Sonne (tlf. 23 30 43 70, mail; elinsonne@outlook.dk ) senest 10 dage før generalforsamlingen. Forslag indsendes via info@selvhjaelpsilkeborg.dk eller med brev til foreningens adresse.

De bedste hilsner

Bestyrelsen i Selvhjælp Silkeborg samt daglig leder, Lea Gaulshøj Thomsen