Tæpper fra Museum Jorn

Vi har været på besøg hos Museum Jorn, hvor Hanne Linding, Kustode og butiks ansvarlig, overrakte tæpperne til Mette Løvstad.

Vi glæder os til at tæpper kommer ud og får liv hos nye sponsorer.