Hovedgevinsten ved Lions Silkeborgs salg af regattahæfter var en Seat Ibiza, der blev en mulighed sammen med Ole Winther Silkeborg. Desværre meldte der sig aldrig en heldig person med det rigtige vinderlod. Dermed tilfaldt bilen Lions-klubben selv. Indtægten fra salget af bilen vil blive brugt til yderligere at styrke Lions vigtige lokale arbejde.

I Silkeborg yder rigtig mange frivillige organisationer og ildsjæle en prisværdig og stor indsats for andre borgere i det daglige. Så at udvælge enkelte frem for andre, har været et stort, lærerigt og svært arbejde. Vi har nu valgt 2 vigtige organisationer, hvor pengene kan gøre en forskel for borgere i Silkeborg:

Første donation

Den første donation går til Silkeborg Frivilligcenter. Centeret råder over fine lokaler på Skoletorvet, men pladsen er ofte trang for de ca. 200 lokale frivillige foreninger, der holder til på adressen. Antallet af mødelokaler kan øges yderligere ved at indrette 3 lokaler på 2. salen til mødelokaler. De forbedrede faciliteter vil gøre livet lettere for de mange ildsjæle i byen. Derfor har Lions besluttet at bevilge 50.000 kr. til dette formål.

Anden donation

Den anden donation går til Selvhjælp Silkeborg og målrettet selvhjælpsgrupper for mænd. Mænd er ofte svære at få ud af busken, så Lions donation skal bruges til oplysningskampagne målrettet omgivelserne; familien, læger, infoskærme, jobcentre mv. Endvidere nyt AV-udstyr til bl.a. undervisning, efteruddannelse og mødeafholdelse. Lions har besluttet at donere 50.000 kr. til dette formål.

Mere undervejs

Det er fortsat Lions’ ambition, at donere bilens fulde værdi på 150.000 kr. væk. Således mangler en enkelt donation på 50.000 kr. Dette beløb arbejder klubben fortsat på at finde en modtager til.

For yderligere information kontakt:

Præsident for Lions Silkeborg Steen Villumsen: p.silkeborg@lions.dk
Formand for Donationsudvalget, Peter Helle: u3.silkeborg@lions.dk

Hent pdf