Selvhjælp virker kun, hvis kvaliteten er i orden. Derfor har vi udarbejdet disse retningslinjer for, hvordan vi arbejder, og hvordan vi sikrer kvaliteten i vores arbejde. Selvhjælpsorganisationer, der er medlemmer af landsorganisationen Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark (FriSe), har forpligtet sig til at overholde kvalitetsgrundlaget.

Vi har to fokuspunkter i kvalitetsarbejdet;

1) metoder i vores tilbud til deltageren (afklarende samtaler, selvhjælpsgrupper og individuelle samtaler)
2) udvælgelse og kvalificering af frivillige.

Læs mere om kvalitetsgrundlaget på FriSes hjemmeside.