Hvad er en selvhjælpsgruppe?

Selvhjælpsgrupper er erfaringsdelingsgrupper, hvor mennesker mødes om et fælles emne eller problem.

Deltagere fortæller, at:

– de opdager, at de udover at drage nytte af de andres viden og erfaringer, også selv har masser at give.
– de får hjælp til at begynde en proces, der giver positive forandringer.
– de opdager, at andre har det ligesom dem selv.
– de får overblik over en svær situation.

Hvem er vi?

Selvhjælpsorganisationer er frivillige organisationer, der arbejder for at give alle nogen at tale med. Der er selvhjælpsorganisationer ca. 40 steder i landet. På www.selvhjaelp.dk kan du se, hvor vi er.

En afklarende samtale

Inden man starter i et samtaleforløb eller i en selvhjælpsgruppe, finder der en afklarende samtale sted. Det kan være personligt eller pr. telefon. Her taler man med en frivillig eller lederen i selvhjælpsorganisationen om, hvad man ønsker, og man får information om fx de frivillige, hvad selvhjælp er, tavshedspligt, og hvad der forventes af deltagerne i en selvhjælpsgruppe. På baggrund af samtalen vurderer deltageren og selvhjælpsorganisationen, om selvhjælp er det bedste tilbud. Alternativt oplyser selvhjælpsorganisationen om andre tilbud.

Retningslinjer for selvhjælpsgrupper

– gruppen består typisk af 4-8 deltagere, men kan variere
– gruppen kan sammensættes efter alder, fx børn, unge, voksne, ældre
– deltagerne mødes om et fælles emne, fx sorg, ensomhed, selvudvikling, skilsmisse – eller det kan være fysiske aktiviteter, der er gruppens omdrejningspunkt
– deltagerne fortæller kun så meget, som de har lyst til
– der er tavshedspligt, så det, man fortæller, bliver i gruppen
– det er gruppen, der selv beslutter, fx hvor ofte man vil mødes, hvor lang tid gruppen skal eksistere og om man vil acceptere nye deltagere
– på de første møder deltager 1-2 frivillige igangsættere, der er kvalificerede til at sætte grupper i gang
– igangsætterne trækker sig, når gruppen er i stand til at køre selv
– Retningslinjer for individuelle samtaler

Hvorfor frivillige?

Vi prioriterer at inddrage frivillige i arbejdet, fordi det er noget andet at møde en frivillig end en professionel. De frivillige er der, fordi de brænder for sagen, og de kan møde deltagerne uformelt og i øjenhøjde. Der er tale om hjælp til selvhjælp med støtte fra engagerede og nærværende mennesker. De frivillige, man møder i grupperne og til samtalerne, er nøje udvalgte og kvalificerede til opgaven. Det kræver ingen særlig faglighed eller erfaring at blive frivillig ved Selvhjælp Silkeborg, men det kræver personlige kvaliteter og evner samt løbende uddannelse og sparring på arbejdet. Nye frivillige kommer til samtale, inden de starter – her vurderer lederen, om den nye frivillige er egnet til opgaven.

De frivillige deltager i

– et introduktions- og oplæringsforløb
– løbende træning i arbejdet i form af fx kurser, netværksmøder og diskussionsaftener
– løbende supervision

Principper i selvhjælpen

– Vi møder deltagerne der, hvor de er – selvhjælpsarbejdet tager udgangspunkt i ens egen oplevelse af situationen og i ens styrker
– Der er tavshedspligt, og vi fører ikke journal
– Vi er uafhængige af offentlige, behandlingsmæssige, politiske og religiøse interesser