Indkaldelse til Generalforsamling

DENNE INDKALDELSE ERSTATTER TIDLIGERE INDKALDELSER.

GENERALFORSAMLINGEN HAR VÆRET UDSKUDT PÅ GRUND AF COVID-19-EPIDEMIEN I DANMARK.

GENERALFORSAMLINGEN GENNEMFØRES KUN, HVIS DETTE ER I OVERENSSTEMMELSE MED MYNDIGHEDERNES RETNINGSLINJER.

I HØRER FRA OS, HVIS VI ATTER MÅ UDSKYDE GENERALFORSAMLINGEN.

KAGEKONKURRENCEN AFLYSES AF SAMME ÅRSAG, VI HÅBER AT KUNNE SMAGE DEJLIGE KAGER FRA JER PÅ GENERALFORSAMLINGEN I 2021 I STEDET.

Mandag den 15. juni 2020 kl. 19-21 er der generalforsamling i foreningen Selvhjælp Silkeborg.

Tilmeld dig HER.

Tilmeldingsfrist er den 8. juni med henblik på bestilling af forplejning og vurdering af deltagerantal i forhold til sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Vi mødes kl. 19.00 i foredragssalen i Nordre Fælleshus (Nylandsvej 14-18, 8600 Silkeborg). Her er god plads til, at vi kan sidde på behørig afstand af hinanden.

Dagsorden iflg. vedtægter:

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Valg af stemmetællere
 5. Bestyrelsens beretning til godkendelse
 6. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet for 2019
 7. Fremlæggelse af budget for 2020
 8. Fastsættelse af kontingent for kommende år for henholdsvis personligt og erhvervsmedlemskab
 9. Indkomne forslag
 10. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Følgende er på valg: Elin Sonne (genopstiller) og Bodil Rønne (genopstiller ikke).
 11. Valg af 2 suppleanter (hvert år)
 12. Valg af registreret revisor
 13. Evt.

Efter generalforsamlingen vil der være en lille quiz til at bringe smilene frem – og vi vil selvfølgelig også sørge for at få musikken og sangen med denne aften.

Den daglige leders årsberetning finder du ved at klikke HER:

Generalforsamlingen er åben for alle interesserede.

For at have stemmeret skal man være indmeldt senest 4 uger inden generalforsamlingen dvs. den 18. maj 2020.

Hvis du ikke er medlem, kan du melde dig ind i foreningen ved at overføre 125 kr. via Mobile Pay: 75 373 eller til reg.nr. 1551 og konto nr. 4785639540 (Husk at notere navn og mailadresse i tekstfeltet).

Ønsker du at opstille dit kandidatur til bestyrelsen, eller har du forslag, der ønskes behandlet på foreningens generalforsamling, skal du henvende dig til formand Elin Sonne (tlf. 23 30 43 70, mail; elinsonne@outlook.dk ) senest 10 dage før generalforsamlingen.

Forslag indsendes via info@selvhjaelpsilkeborg.dk eller med brev til foreningens adresse.

De bedste hilsner

Bestyrelsen i Selvhjælp Silkeborg samt daglig leder, Lea Gaulshøj Thomsen