En kærlighedserklæring til mennesker og hvad vi kan, når vi tør vise os selv for hinanden

Begrebet ’selvhjælp’ kræver tit lidt ekstra forklaring. Hvad betyder det egentlig? Skal man bare lære at hjælpe sig selv og så kan man klare det hele uden andre?

Nej, selvhjælp dækker nærmere over, at vi i kraft af fællesskab med andre ligesindede, finder kræfterne inde i os selv til at heles og styrkes. Man kan altså ikke hjælpe sig selv alene – det kræver at vi gør det i fællesskab med andre. Dét er selvhjælpstanken. Vi har med andre ord brug for hinanden for at finde styrken i os selv til at komme på fode når livet vælter os lidt omkuld. 

Selvhjælp Silkeborg tilbyder selvhjælpsgrupper til børn, unge og voksne, der har brug for at finde styrke i fællesskaber. Grupperne drives efter selvhjælpsmetoden og selvhjælpstanken, som er beskrevet ovenfor.

På den ene side kan man sige, at Selvhjælp Silkeborg ikke har én målgruppe, men mange. Vi arbejder både med børn, unge og voksne. Vi arbejder med mange forskellige former for emner og problematikker, som livet kan indeholde. På den anden side kunne man også sige, at vi kun har én målgruppe; nemlig mennesker. 

Alle mennesker har brug for at være en del af meningsfulde fællesskaber og brug for, at der er nogle, der regner med én. 

Blandt andet derfor kan selvhjælpsgrupper give mening når livet gør ondt. Grupperne er et værn mod at føle sig alene. De er en fantastisk ramme for at skabe meningsfulde relationer til andre. De giver plads og rum til at være hele mennesker og både give udtryk for styrker, begrænsninger, modsatrettede følelser; de paradokser og dilemmaer, som livets bøvl kan placere os i. 

I mange andre af livets arenaer skal vi tænke over, hvordan vi ‘vinkler’ os selv. Hvilket filter der skal lægges over vores liv for at det kan passe ind og se normalt og måske endda succesfuldt ud. 

I Selvhjælp Silkeborg og i vores grupper kan du give slip på den form for identitetsarbejde. Der er plads til HELE dig som menneske – sammen med andre. Vi både giver plads og skaber plads i fællesskab. 

Vores opgave som frivillig selvhjælpsforening er at facilitere: Vi skal skabe en tryg ramme, som deltagerne i grupperne selv kan fylde ud med eget, levet liv. Vi skal ikke bestemme eller styre, men give plads og gøre vores bedste for at deltagerne føler sig set, hørt og forstået af hinanden. 

Vi ønsker at værne mod følelsen af at være alene. Vi vil skabe rammer, hvor rige og nuancerede fællesskaber mellem mennesker kan vokse. Hverken mere. Eller mindre. 

Vil du være med? Du er velkommen. Vi har brug for dig.