Hvordan selvhjælp?

En afklarende samtale

Inden du starter i en selvhjælpsgruppe, skal du deltage i en indledende samtale. Her taler du enten med en ansat eller en frivillig koordinator om dine forventninger og ønsker, og du får en introduktion til, hvad selvhjælps-grupper er, og hvad der forventes af dig som deltager. Her kan du også høre nærmere om de forskellige grupper, du har interesse i.

På baggrund af samtalen vurderer både du og vi, om selvhjælp er det bedste match til dig og din situaion. Hvis det ikke er det, gør vi vores bedste for at hjælpe dig videre til andre tilbud, der kunne være et bedre match. Langt de fleste bliver skrevet op til en gruppe efter denne samtale.

Principper for selvhjælp

· vi møder dig dér, hvor du er – al selvhjælp tager udgangspunkt i dig, dine styrker og din oplevelse af situationen

· vi er uafhængige af offentlige, behandlingsmæssige, politiske og religiøse interesser

· vi har tavshedspligt, og vi fører ikke journal

Retningslinjer for selvhjælp

En gruppe består typisk af 5-8 deltagere, men kan variere. Gruppen kan sammensættes efter livsfase, alder eller et tema som fx skilsmisse, ensomhed, sorg, personlig udvikling eller rollen som pårørende.

Som deltager fortæller du kun så meget, du har lyst til, og der er tavshedspligt, så det, du fortæller, bliver i gruppen.

Oftest er der to frivillige gruppeledere i en selvhjælps-gruppe. De er ikke eksperter; deres rolle er at skabe rammerne for at gruppens deltagere kan deltage og bidrage på bedst mulig vis. De faciliterer altså fællesskabet i gruppen og bidrager til at alle forhåbentlig føler sig set, hørt og forstået til hver mødegang.

Åben, lukket eller selvkørende gruppe?

Gruppens forløb varierer, men de fleste grupper mødes 10-12 gange. Herefter bestemmer gruppen i fællesskab, om den skal fortsætte – og om det skal være med gruppelederne, eller om den skal fortsætte som en selvkørende gruppe. Gruppen beslutter sammen, om man ønsker at få nye deltagere eller om gruppen skal være lukket.

Kvalitetskrav for selvhjælp

Selvom der er tale om frivillige og medmenneskelige bidrag i Selvhjælp Silkeborg, gør vi os umage for at sikre så høj en kvalitet som muligt.

Vi laver ikke terapi eller behandling, og dette afspejles i de metoder, vi arbejder ud fra.

Vi har to overordnede fokuspunkter:

· metoderne vi anvender i forhold til dig som deltager, herunder samtaler og gruppefacilitering.

· udvælgelse og kvalificering af frivillige.


Selvhjælpsorganisationer, der som os er medlemmer af landsorganisationen Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark (FriSe), har alle forpligtet sig til at overholde kvalitets-grundlaget, som du kan læse mere om på FriSes nationale hjemmeside her.