Hvad er selvhjælp?

Meningsfulde relationer når livet bøvler

Selvhjælpsgrupper er for og med mennesker, der står i lignende livssituationer eller med nogenlunde ens udfordringer. Her mødes man jævnligt og deler erfaringer med hinanden i et gensidigt, fortroligt og forpligtende fællesskab.

Hver enkelt gruppe er et værn mod ensomhed og en fantastisk ramme for at skabe menings-fulde relationer. Her er der plads til bare at være menneske, og uden filter kunne fortælle om styrker, begrænsninger, modsatrettede følelser og alle de andre paradokser og dilemmaer, du kan opleve, når livet bliver bøvlet.

Hvad siger andre?

Mange deltagere fortæller samstemmende, at:
· de opdager, at andre har det ligesom dem selv
· de får bedre overblik over en ofte svær situation
· de får hjælp til at begynde at handle og starte en proces
· de oplever, at processen skaber positive forandringer
· de opdager, at de kan drage nytte af de andres viden og erfaringer
· de finder ud af, at de også selv har en masse at byde på

Hvorfor selvhjælp?

Sammen er vi stærkere

Selvhjælp betyder ikke, at du bare skal hjælpe dig selv – alene. Det betyder nærmere, at du sammen med ligesindede finder kræfter og energi til selv at hele og blive stærkere. Du kan altså ikke hjælpe dig selv alene, du er nødt til at gøre det med støtte og opbakning fra andre.

Selvhjælpstanken er grundlæggende, at vi har brug for hinanden for at finde styrken i os selv, for igen at komme på fode, når livet vælter os omkuld. Alle har brug for at være en del af meningsfulde og gensidige fællesskaber, hvor der er nogen, der regner med én.

Mennesket i fokus

Vi laver grupper for børn, unge og voksne i mange forskellige livssituationer og med mange forskellige udfordringer. Fælles for alle er, at det altid er mennesket indeni, vi fokuserer på.

Derfor er det ok bare at komme som den, du er, uden at tænke på, hvad andre tænker om dig. Du behøver ikke at virke succesfuld eller ovenpå. Her kan du give slip på al facade, og bare være præcis som du føler dig. Sammen med andre. For vi både giver og skaber plads sammen.