Generalforsamling 2018

Generalforsamling finder sted den 7. marts 2018. Der udsendes indkaldelse iht vedtægter senest 2 uger forinden.

For at have stemmeret skal du huske at indbetale kontingent senest 4 uger før, d.v.s. senest den 6. februar 2018.

Et medlemskab koster 125 kr., men du må naturligvis gerne støtte med et større beløb.

Du kan indbetale på Selvhjælp Silkeborgs kontonr: 1551 – 47 85 63 95 40  eller via Mobile Pay: +45 41 66 08 78.