Fyr op for Fællesskab
Projektperiode: 1. september. 2021 – 31. august 2024. Projektet er finansieret af Den A.P. Møllerske Støttefond.

Hvad går projektet ud på?
Fyr op for Fællesskab er et treårigt udviklingsprojekt, der først og fremmest skal skabe nye selvhjælpsgrupper for drenge med uønsket skolefravær og/eller skolevægringstendenser samt sideløbende grupper for deres forældre. Projektet bliver til virkelighed i samarbejde med skoleafdelingen, der særligt hjælper med rekrutteringen af deltagere til grupperne.

I projektet skal vi over de tre år afholde minimum 20 nye selvhjælpsgrupper, hvoraf de ti er målrettet direkte mod drengene. De andre ti grupper er for drengenes forældre og løber sideløbende med drengegrupperne. Det kan nemlig ramme hele familien, når et barn ikke vil i skole, og både børn og forældre kan have behov for at møde andre i samme svære livssituation.

 

Igennem de nye grupper undersøger vi tre problemstillinger:

  1. Kan selvhjælp bruges som social løftestang til familier berørt af uønsket skolefravær?
    Skolevægring er et komplekst fænomen, og der kan være mange årsager til, at et barn ikke kommer i skole. I Fyr op for Fællesskab arbejder vi ud fra tesen om, at meningsfulde fællesskaber øger trivslen og kan være med til at give familier præget af skolevægring mod og tro på, at tingene kan ændre sig.

 

  1. Hvordan skaber vi bedst sideløbende børne- og forældregrupper?
    Det er ikke ualmindeligt, at forældre, der kører deres børn til og fra selvhjælpsgruppe hos os, benytter ventetiden til at sidde i vores køkken og tale med de andre forældre. Derfor har vi længe gerne villet teste sideløbende børne- og forældregrupper og har i Fyr op for Fællesskab fået den perfekte mulighed. Skolevægring har nemlig sjældent kun rod i barnet selv og kan desuden præge hele familien. Derfor er helhedsorienterede indsatser, der både inkluderer familie og skole, ofte nødvendige i arbejdet med skolevægring.

 

  1. Hvordan skaber vi tilbud, der tiltrækker og motiverer drenge som målgruppe?
    Generelt har vi blandt både ansatte, medlemmer, gruppedeltagere og frivillige en overvægt af piger og kvinder hos Selvhjælp Silkeborg. Det er ikke overraskende, for selvhjælpsmetoden taler til klassiske ’feminine’ værdier – at tale om vores følelser og at bede om hjælp. Ikke desto mindre ved vi at de drenge, der kommer i vores grupper, nyder rigtig godt af det. Derfor ønsker vi med Fyr op for Fællesskab at skabe en målrettet indsats for at rekruttere drenge. Dette gøres bl.a. ved, at vi udvikler nyt indhold til grupperne, der er direkte målrettet mod drenge. Det drejer sig bl.a. om øvelser og lege, der vedrører computerspil, YouTube eller andre digitale interesser.

 

Hvor er vi nu?

I 2021 har vi arbejdet på projektets opstartsfase. Her har vores nyligt ansatte projektleder, Tais Nøhr Larsen, udviklet det første bud på indhold til de nye grupper samt udbredt viden om projektet og om de nye grupper i Silkeborg Kommune. Nytåret markerede afslutningen på opstartsfasen, og det næste skridt er at starte de første grupper op. Indtil videre har interessen blandt både deltagere og frivillige gruppeledere været høj, men der er plads til flere af begge dele.

 

Skal vi tale sammen?
Tais Nøhr Larsen er ansat som projektleder på Fyr op for Fællesskab – og du er altid velkommen til at kontakte ham på tais@selvhjaelpsilkeborg.dk eller tlf. 6126 5078.