Fælles sparring og refleksion

Vi forventer at alle aktive frivillige/gruppeledere deltager i fælles sparring og refleksion mindst én gang om året (vi afholder dette to gange årligt). I denne ombæring bliver det den 11. november, hvor man enten kan deltage om formiddagen fra kl. 10-12 eller om eftermiddagen kl. 16.30-18.30.

Det vil være Lea, der står for seancen og der vil være plads til dialog på tværs og til at alle får talt om deres praksis i foreningen og hvad der kan være dilemmafyldt eller svært til tider i rollen som frivillig/gruppeleder.

Denne gang prøver vi at lave en narrativt inspireret fælles sparring og refleksion sammen, kaldet en STAFET. Det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage, modellen præsenteres på dagen og ingen skal dele mere end de er tilpasse med 😊 Modellen har været afprøvet flere gange på kontoret, med succes.

Tilmelding foregår her:
Formiddag: Tilmelding til formiddag
Eftermiddag: Tilmelding til eftermiddag