Ekstraordinær generalforsamling, vedtægtsændring

Torsdag den 2. december afholdte Selvhjælp Silkeborg en ekstraordinær generalforsamling.

Bestyrelsen bad den ekstraordinære generalforsamling forholde sig til det udsendte forslag under punkt 5 (indkomne forslag):

På generalforsamling den 15. juni 2020 blev der fremsat et forslag fra salen om;

”at overveje tvunget medlemskab for alle deltagere over 18 år.”

Bestyrelsen har på denne baggrund drøftet formulering af en vedtægtsændring i § 3, nr. 6, som pt. har denne ordlyd: Det er ikke et krav, at man som deltager i Selvhjælp Silkeborgs tilbud er medlem af foreningen, men foreningen opfordrer deltagerne til det.

Bestyrelsen foreslog denne nye formulering af § 3, nr. 6: Deltagere over 18 år i Selvhjælp Silkeborgs tilbud skal så vidt muligt være medlem af foreningen.

Den ekstraordinære generalforsamling vedtog enstemmigt vedtægtsændringen.

Vedtægterne er hermed opdaterede og kan læses her: Selvhjælp Silkeborgs vedtægter

Referatet er tilgængeligt her:  Underskrevet referat ekstraordinær generalforsamling