Det glæder os, at flere virksomheder, loger, fonde og privatpersoner mm. vælger at støtte økonomisk op om det gode formål. Vi er dybt taknemmelige for alle de bidrag, vi modtager, da det muliggør vores fortsatte arbejde. Nogle vælger at støtte bestemte projekter f.eks. arbejde med sorgramte børn, mens andre vælger at støtte bredt.

En stor tak til alle de gavmilde bidragsydere!

Vi har modtaget støtte fra følgende:

2019

 • Smukfonden har doneret 20.000 til vores arbejde med ungegrupper
 • LEGO har doneret to kasser fyldt med henholdsvis lego og duploklodser
 • Burre Reklame støtter os i form af 25% rabat på alle vores tryksager
 • Slagtermester Vilhelm Rasmussen og hustru Karen Else og Rasmussen’s Mindefond har doneret 15.000 kr. til foreningens arbejde
 • Civ.ingeniør H.C. Bechgaard og hustru Ella Mary Bechgaards Fond har doneret 10.000 kr. til foreningens arbejde
 • Fabrikejer, Ingeniør Valdemar Selmer Trane og Hustru Elisa Tranes Fond har doneret 15.000 til foreningens arbejde
 • Frellsen Silkeborg har doneret to poser kaffe
 • Hjernesagen har doneret en pegebog og tilhørende remedier til brug i vores grupper for afasi-ramte
 • Kun Det Bedste har doneret chokolade og søde sager til vores grupper
 • Kunstcenter Silkeborg bad gav reduceret pris på indgang til frivilligarrangement
 • Lions Club Silkeborg og Lions Theodora har hver doneret 2.500 kr. til arrangement og oplæg ved Folkemødet Silkeborg
 • Louis Petersens Legat har doneret 15.000 kr. til arbejdet med børne- og ungegrupper
 • Museum Jorn har ydet støtte ved billigere adgang til arrangement
 • Otto og Gerda Bings Mindelegat har doneret 15.000 kr. til foreningens arbejde
 • Solar Fonden har doneret 15.000 kr. til foreningens arbejde
 • Privatperson Caroline Graff har doneret brugt iphone 6 som ny arbejdstelefon til vores trivselskoordinator
 • quickphone.dk, Silkeborg, har støttet i form af reparation af telefon
 • Sparekassen Kronjylland har doneret kuglepenne og blokke
 • Toms har doneret en kasse fyldt med slik og chokolade til grupperne
 • Jesper Birch, psykolog, og Lene Borresen, Zensitiv-yoga, stillede gratis op som oplægsholdere til stort arrangement om mentalisering

2018

 • Knapsmindefonden har doneret 10.000 kr. til bespisning i børne- og ungegrupperne
 • Centa-logen har doneret 5.000 kr. til arbejdet med sorggrupper for børn
 • Lions Silkeborg har doneret indkøb og opsætning af nye projektorer i grupperummene, samt støtte til Kom Videre Mand-grupperne
 • Isobro har doneret 9.400 kr. til strategi-seminar til bestyrelsen
 • Sparekassen Kronjylland har doneret kuglepenne og blokke til foreningen
 • Donation fra Søsterloge nr. 36 Karen Jeppe – temaaftner for forældre; 15.000 kr.
 • Knapsminde Prisen 2017 – hyldest til de frivillige; 25.000 kr.

2017

 • Knapsminde Prisen 2016 – børn og unge; 25.000 kr.
 • Galerie Moderne Silkeborg – Kunst til en værdi á 5.000 kr.
 • Radisson Blu Silkeborg – 2 x overnatning til underviser, der underviser frivillige i metoden SMART Recovery
 • Silkeborg Østre Rotary Klub – TRIVSELSgrupperne og børne- og ungegrupperne; 15.000 kr.
 • Idræt om Dagen “Stavgangfestival 6. juni” – Børnesorggrupperne; 2.045 kr.
 • Museum Jorn – Ti særlige tæpper fra Jorn/Munch udstillingen.
 • Knapsmindefonden – gave til indvielse af børne-ungelokale; 2.000 kr.
 • Søsterloge nr. 83 Ulrica – sammenspisning af børn og unge; 5.000 kr.
 • Gaver til foreningen ifbm. Mette Løvstads afskedsreception; 4.750 kr.
 • NADA Silkeborg – sammenspisning af børn og unge; 10.000 kr.
 • Rotary Silkeborg – selvhjælpsarbejdet; 10.000 kr.
 • Det Nissenske Familiefond til foreningens arbejde; 50.000 kr.

2016

 • Arbejdernes Byggeforening til børn og unge i sorg; 51.100 kr.
 • Det Nissenske Familiefond til foreningens arbejde med børn og voksne; 134.000 kr.
 • Logen SubRosa til indretning af børne- og ungelokale; 5.000 kr.
 • Handelsgymnasiet til indretning af børne- og ungelokale; 1.607 kr.
 • Sundheds- og forebyggelsesudv. Silkeborg Kommune til forældre til hjemmeboende sorgramte børn; 5.000 kr.
 • Rema1000 donerede frugt til vores reception i forbindelse med 25 års jubilæum.
 • Danske Bank SilkeborgFonden til foreningens 25 jubilæumsfest og hyldest til de frivillige; 20.000 kr.
 • Logen Sirius til brystkræftramte; 5.000 kr.

2015

 • Sundhedsprisen 2015 fra Silkeborg Kommune; 10.000 kr.
 • Etisk Råd donerede 1.500 kr.
 • Lions Club, i samarbejde med Byens Bager solgte den specielle “Løve kage”, donerede 6.000 kr. til arbejdet med børn og unge.
 • Serapions-Ordenen donerede 10.000 kr. til børn og unge.
 • Knapsmindefonden donerede 25.000 kr. til indretning af børn- og unge lokale.
 • Det Nissenske Familiefond donerede 45.000 kr. til foreningens arbejde.

  Februar 2018: Katja (tv) og Gitte (i midten) , der danner makkerpar i en af vores trivselsgrupper, modtager på vegne af alle frivillige hos Selvhjælp Silkeborg, Knapsmindeprisen af Charlotte Rune Nissen (th), der er bestyrelsesmedlem i Knapsmindefonden.

Før 2015

 • Nordea-fonden donerede 7.500 kr. i 2014 til projektet “Sammenspiste børn og unge.”
 • Lions Club Silkeborg donerede 10.000 kr. i 2014 til arbejdet for børn og unge.
 • Odd Fellow søsterloge Karen Jeppe donerede 10.000 kr. i 2013 til arbejdet med sorggrupper for børn og unge.
 • Odd Fellows søsterloge Karen Jeppe var endnu engang gavmilde i 2012 og donerede 20.000 kr. til det gode arbejde i foreningen.
 • Bikubenfonden donerede i 2012 931.500 kr. til vores projekt med TRIVSELSgrupper for børn og unge.
 • Odd Fellow søsterlogen Ulrica donerede i 2011 23.000 kr. til vores sorggrupper for børn og unge.
 • Lions Club Silkeborg Theodora,  donerede 3.000 kr. i 2010 sorggrupper for unge.
 • Lions Club Silkeborg Theodora,  donerede i 2010 5.000 kr. til samtalegrupper og netværksgrupper for unge.
 • Lions Club, Silkeborg donerede i 2010 12.000 kr. til uddannelse af gruppeledere i vores unge projekt.
 • Maleriet blev solgt på en netauktion for 12.000 kr. og købt af Niebuhr Finans. Pengene er øremærket arbejdet for sorgramte børn.
 • DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd donerede i 2009, 10.000 kr., som er øremærket til arbejdet for ensomme unge.
 • Trygfonden donerede i 2009, 30.000 kr. i forbindelse med vores arbejde for ensomme unge.
 • Odd Fellow søsterloge Ulrica donerede i 2009, 8000 kr. i forbindelse med vores arbejde for sorgramte børn.
 • Symfoni Software har doneret en Nokia Mobiltelefon inkl. oplader i 2008.
 • Skiltemaler Max Bach som donerede et stort og flot maleri af trolden Dubuffet i forbindelse med restaureringen af vægmaleriet Dubuffet i 2008.
 • Jyske Bank donerede 9.000 kr. i 2008 til arbejdet med sorggrupper.
 • Odd Fellow søsterloge Ulrica donerede i 2008, 9000 kr. i forbindelse med vores arbejde for sorgramte børn.
 • Odd Fellow søsterloge Karen Jeppe som i 2008 donerede 8000 kr. i forbindelse med arbejdet for ensomme unge.
 • Lions Club Silkeborg Theodora donerede 2.500 kr. i 2007 til en ny opstartet børne gruppe.
 • Fabrikant Mads Clausens Fond donerede 10.000 kr. i 2004 til selvhjælps-arbejdet.
 • Fabrikant Mads Clausens Fond donerede 7.500 kr. i 2003 til selvhjælps-arbejdet.
 • Lions Club Silkeborg Theodore, donerede 20.200 kr i 2003 til opstart af sorggrupper for børn.
 • Odd Fellow søsterlogen Ulrica donerede 5.000 kr. i 2003 til projekt for børn og unge.