Det glæder os, at flere virksomheder, loger, fonde og privatpersoner mm. vælger at støtte økonomisk op om det gode formål. Vi er dybt taknemmelige for alle de bidrag, vi modtager, da det muliggør vores fortsatte arbejde. Nogle vælger at støtte bestemte projekter f.eks. arbejde med sorgramte børn, mens andre vælger at støtte bredt.

En stor tak til alle de gavmilde bidragsydere!

Vi har modtaget støtte fra følgende:

2020
– Velliv har doneret 49.975 kr til “Fællesskaber, der styrker (mental sundhed)”
– Isobro har doneret 7609,16 til rekruttering af frivillige + afholdelse af introkursus
– Danske Bank Fonden Silkeborg har doneret 10.000 kr til Sommerfest og Julehygge for Selvhjælp Silkeborgs frivillige
– Esther Bruhns Fond har doneret 5.000 kr.
– Meny Kaffe donerer hver 4. pose kaffe gratis og giver 10% raabat på kakao- og mælkepulver.
– Burger Shack har doneret 20 burgere og 20 faxe kondi til Selvhjælp Silkeborgs frivillige
– Burre Reklame støtter os i form af 25% rabat på alle vores tryksager
– Lysterapi.dk har doneret lysterapilamper til personale- og frivilligpleje

2019

– Lions Theodora har doneret 3.000 kr. til afholdelse af stormøde for frivillige
– Ville Heises Legat har doneret 5.000 kr. til et kursus til vores trivselskoordinator, Lise
– Knapsmindefonden har doneret 10.000 kr til tryksager og dåseåbnere
– Danmarks Fonden har doneret 20.000 kr.til vores arbejde med Trivsels- og Børnegrupper
– Smukfonden har doneret 20.000 til vores arbejde med ungegrupper
– LEGO har doneret to kasser fyldt med henholdsvis lego og duploklodser
– Burre Reklame støtter os i form af 25% rabat på alle vores tryksager
– Slagtermester Vilhelm Rasmussen og hustru Karen Else og Rasmussen’s Mindefond har doneret 15.000 kr. til foreningens arbejde
– Civ.ingeniør H.C. Bechgaard og hustru Ella Mary Bechgaards Fond har doneret 10.000 kr. til foreningens arbejde
– Fabrikejer, Ingeniør Valdemar Selmer Trane og Hustru Elisa Tranes Fond har doneret 15.000 til foreningens arbejde
– Hjernesagen har doneret en pegebog og tilhørende remedier til brug i vores grupper for afasi-ramte
– Kun Det Bedste har doneret chokolade og søde sager til vores grupper
– Kunstcenter Silkeborg bad gav reduceret pris på indgang til frivilligarrangement
– Lions Club Silkeborg og Lions Theodora har hver doneret 2.500 kr. til arrangement og oplæg ved Folkemødet Silkeborg
– Louis Petersens Legat har doneret 15.000 kr. til arbejdet med børne- og ungegrupper
– Museum Jorn har ydet støtte ved billigere adgang til arrangement
– Otto og Gerda Bings Mindelegat har doneret 15.000 kr. til foreningens arbejde
– Solar Fonden har doneret 15.000 kr. til foreningens arbejde
– Privatperson Caroline Graff har doneret brugt iphone 6 som ny arbejdstelefon til vores trivselskoordinator
– quickphone.dk, Silkeborg, har støttet i form af reparation af telefon
– Sparekassen Kronjylland har doneret kuglepenne og blokke
– Toms har doneret en kasse fyldt med slik og chokolade til grupperne
– Jesper Birch, psykolog, og Lene Borresen, Zensitiv-yoga, stillede gratis op som oplægsholdere til stort arrangement om mentalisering

2018

– Knapsmindefonden har doneret 10.000 kr. til bespisning i børne- og ungegrupperne
– Centa-logen har doneret 5.000 kr. til arbejdet med sorggrupper for børn
– Lions Silkeborg har doneret indkøb og opsætning af nye projektorer i grupperummene, samt støtte til Kom Videre Mand-grupperne
– Isobro har doneret 9.400 kr. til strategi-seminar til bestyrelsen
– Sparekassen Kronjylland har doneret kuglepenne og blokke til foreningen
– Donation fra Søsterloge nr. 36 Karen Jeppe – temaaftner for forældre; 15.000 kr.
– Knapsminde Prisen 2017 – hyldest til de frivillige; 25.000 kr.