Bestyrelse

Den overordnede ledelse af Selvhjælp Silkeborg varetages af en bestyrelse på fem medlemmer og to suppleanter, der alle er frivillige.

Bestyrelsen er ansvarlig for at ansætte den daglige leder og bærer det overordnede juridiske og økonomiske ansvar for foreningen.

Bestyrelsen er også overordnet ansvarlig for, at de aktiviteter, der igangsættes i foreningen, er i over-ensstemmelse med foreningens vedtægter.

Elin Sonne

Bestyrelsesformand

Jeg har som lokalpolitiker kendt Selvhjælp Silkeborg siden jeg i 2006 kom i byrådet og i 12 år fulgt foreningens arbejde fra den vinkel. Allerede dengang gjorde Selvhjælp Silkeborg et stort indtryk, som en meget veldrevet og ambitiøs forening, der med indsigt og varme møder og støtter mennesker i vanskelige livssituationer.

Siden 2018 har jeg haft den store glæde at være en del af bestyrelsen og formand for foreningen. Vi når ud til mange mennesker i alle aldre og livssituationer med vores grupper, og vi er blevet rigtig gode til at indgå  partnerskaber med regionen/kommunen om grupper for pårørende til mennesker ramt af eks. psykisk sårbarhed eller demens.

Jeg er optaget af, at vi kontinuerligt bidrager til et mere rummeligt og menneskevenligt lokalsamfund med fællesskaber, der styrker den enkelte. For at det kan lade sig gøre, skal vi som bestyrelse både arbejde strategisk og have fokus på, at vores få ansatte og mange frivillige har gode betingelser for at udfolde deres potentialer og løse deres opgaver. Det giver SÅ god mening.

Karin Lyngby

Næstformand

I foråret 2019 meldte jeg mig til et introduktionskursus i Selvhjælp Silkeborg. Jeg blev taget med storm af imødekommenhed og professionalisme – en kobling som stedet og dets fantastiske beboere og brugere mestrer på fineste vis.

Siden har jeg været gruppeleder for et Ungenetværk, hvor vi hygger, snakker, griner, spiller og ikke mindst laver mad sammen.

Mine professionelle erfaringer har rod i bl.a. det organisatoriske og ledelsesorienterede, så derfor var det naturligt for mig at træde ind i bestyrelsesarbejdet og på den måde bidrage til denne meget værdiskabende forenings fortsatte eksistensgrundlag og udvikling.

Jeg oplever, at Selvhjælp Silkeborg med mange frivillige og få ansatte gør en stor, positiv forskel for virkelig mange borgere med sit sociale arbejde. Foreningen er både med til at forebygge og afhjælpe meget forskellige svære livssituationer, som vi – nogle gange helt uventet – kan støde ind i gennem livet.

Et stort og anerkendt bidrag til lokalsamfundet – som jeg med stolthed gerne vil være med til at værne om.

Charlotte Kristiansen

Bestyrelsesmedlen

Min indgang til Selvhjælp Silkeborg er, at jeg siden efteråret 2019 har arbejdet med fundraising til foreningen.  Det er en både spændende og vigtig opgave, fordi en forening som Selvhjælp Silkeborg ikke kan fungere uden midler fra fx fonde eller private sponsorer.

Jeg er oprindeligt uddannet jurist, men har det meste af mit arbejdsliv arbejdet med bl.a. kommunikation og sekretariatsbetjening på forskellige offentlige arbejdspladser. I dag er jeg hjemmegående og bruger det meste af min tid på familiens fire børn. Det er i den forbindelse vigtigt for mig at kunne vise mine børn, at vi alle kan gøre en vigtig forskel for andre mennesker ved at engagere os i frivilligt arbejde.

Britta Bøhme

Sekretær

Jeg kom første gang i kontakt med Selvhjælp Silkeborg, da min teenagedatter med autisme blev medlem af en trivselsgruppe. Selv begyndte jeg i en netværksgruppe for forældre til børn med særlige udfordringer.

Så snart jeg trådte ind ad døren, kunne jeg mærke, at det er et godt sted. Jeg blev med det samme inspireret til at tage uddannelsen som gruppeleder, og driver i dag trivselsgruppe sammen med en anden frivillig.

Jeg kender derfor Selvhjælp Silkeborg fra flere forskellige vinkler.

Jeg oplever, at foreningen gør en stor og positiv forskel for mange – både brugere og frivillige. Det er jeg stolt af at være en del af. Jeg oplever også, at folk uden for “cirklerne” ikke kender os, og derfor håber jeg, at jeg kan bidrage til at øge kendskabet til Selvhjælp Silkeborg i lokalsamfundet.

Anny Mehlsen

Kasserer

Efter et langt arbejdsliv beskæftiget med bogholderi og regnskab, blev 2020 året hvor jeg valgte at gå på pension.

I min søgen efter noget meningsfyldt frivilligt arbejde til den nye pensionisttilværelse, faldt mine øjne på Selvhjælp Silkeborg, som søgte en kasserer.

Må tilstå jeg ikke kendte foreningen på forhånd. Men efter nærlæsning af hjemmesiden var der ingen tvivl: Her var en professionel og veldrevet forening med et yderst relevant formål.

Den ville jeg gerne være en del af.

At få hjælp til selvhjælp når vi befinder os i en svær livsperiode, kan efter min opfattelse være helt afgørende for, hvor godt vi kommer videre i livet. Derfor vil jeg gerne være med til at gøre en indsats i Selvhjælp Silkeborg.

Anette Raaby

1. suppleant

Jeg arbejder med at udfolde potentialet – hos individer, teams og organisationer. Jeg er en ildsjæl med masser af drive, hjerte og mod til at få tingene til at ske.

Jeg har igennem en årrække været tilknyttet Selvhjælp Silkeborg som proceskonsulent, og derudover været aktiv i et ambassadørnetværk tilknyttet Selvhjælp Silkeborg. Vi var her en række repræsentanter fra erhvervslivet i Silkeborg, hvor formålet var at bygge bro mellem frivillighed og erhvervsliv. Jeg tror på at når vi styrker fællesskaberne og tænker sammenhedskraft, er der uanede muligheder for at skabe mening, vækst og muligheder. Det giver mening at integrere hjerte og hjerne i bestyrelsesarbejde.

De seneste 25 år har jeg været aktiv i forskellige bestyrelser. Som bestyrelsesmedlem arbejder jeg for at finde de allerbedste løsninger og vækststrategier med udgangspunkt i værdierne og kerneopgave i forhold til brugere, frivillige, ansatte, samarbejdspartnere og samfund.

Privat har jeg et hjerte for at udfolde potentialer hos mennesker der står i svære situationer. Derfor er jeg også medejer af Potentialehotellet – et forsorgshjem for unge hjemløse mellem 18 og 30 år. Ellers slår jeg mine folder i Kongruens ApS.

Mathias Gravesen

2. suppleant

Siden jeg startede med at følge Selvhjælp Silkeborg på sidelinjen, er det gået op for mig, hvor vigtigt det er, at vi har foreninger i Danmark, der arbejder med at hjælpe og skabe rum for mennesker, der har brug for det.

Det er vigtigt, at vi værner om foreningerne, som Selvhjælp Silkeborg, så foreningen forsat har mulighed for at hjælpe de mange børn, unge og voksne i Silkeborg Kommune, som har brug for hjælp.

Personligt giver det mening for mig at give lidt igen, og ved at bruge min energi og kompetencer ved Selvhjælp Silkeborg, kan jeg være med til at sikre, at foreningen er rustet stærkest muligt, så vi forsat kan give muligheden i Silkeborg til dem, der har brug for det.

Vidste du, at Selvhjælp Silkeborg har en gruppe målrettet mænd i livskrise?