Bestyrelse

Den overordnede ledelse af Selvhjælp Silkeborg varetages af en bestyrelse på fem medlemmer og to suppleanter, der alle er frivillige.

Bestyrelsen er ansvarlig for at ansætte den daglige leder og bærer det overordnede juridiske og økonomiske ansvar for foreningen.

Bestyrelsen er også overordnet ansvarlig for, at de aktiviteter, der igangsættes i foreningen, er i over-ensstemmelse med foreningens vedtægter.

Elin Sonne

Bestyrelsesformand

Jeg har kendt Selvhjælp Silkeborg siden jeg i 2006 kom i byrådet og sidenhen i socialudvalget. Det er i mine øjne en meget veldrevet og ambitiøs forening, som med indsigt og varme møder og støtter mennesker i vanskelige livssituationer, så de kan komme videre.

Det er også en forening i rivende udvikling, der blandt andet har lanceret trivselsgrupper på skoler.

Da de i 2014 blev hædret med Årets Sundhedspris, var det et ret nyt initiativ, men siden har de fundet vej til de fleste skoler i kommunen – et symbol på den udvikling, der foregår i foreningen.

Som tidligere socialrådgiver har jeg arbejdet med mennesker i svære livssituationer, hvor selvhjælp altid har været centralt, så da jeg i 2017 stoppede i byrådet, blev der tid til at gå ind i bestyrelsen – og her kan jeg nu fortsætte indsatsen.

Birthe Helms

Næstformand

Jeg er uddannet lærer og har hele mit liv arbejdet med mennesker – og både som underviser og leder har jeg haft utallige samtaler med ansatte, elever og forældre, når deres liv har været svært. Jeg vil fortsat gerne bidrage med at gøre en forskel for mennesker, når livet gør ondt, så derfor var Selvhjælp Silkeborg et naturligt valg for mig, da jeg i efteråret 2013 gik på pension.

Jeg har altid været engageret i frivilligt arbejde og har masser af erfaring med bestyrelses- og ledelsesarbejde – både lokalt og nationalt.

Som bestyrelsesmedlem arbejder jeg for at skabe de bedst mulige rammer for både brugere, frivillige og ansatte.

Vores tilbud skal fortsat være af høj kvalitet, og med fokus på hvor og hvad behovet er. Det kræver en sund økonomi, hvilket er en anden af mine mærkesager.

Stine Svenningsen

Bestyrelsesmedlen

Med en baggrund som fysioterapeut og psykoterapeut har jeg altid arbejdet med mennesker.

Derfor var det helt naturligt at involvere mig i det frivillige arbejde hos Selvhjælp Silkeborg, hvor jeg brænder for at gøre en forskel for dem, der har det svært.

Her har jeg arbejdet med børn i sorg og voksne med angst, stress og depression – og været med til at starte et hold for folk med funktionelle lidelser. Lige nu arbejder jeg med psykisk sårbarhed, da det er enormt givtigt at opleve, hvilken forskel et menneske kan gøre for et andet blot ved at være til stede.

At opleve, at man ikke er alene, er afgørende, så når vi i Selvhjælp Silkeborg kan samle så mange ligestillede mennesker, gør det en kæmpe forskel. Her bidrager jeg med faglighed og engagement for dem, der er i en svær livssituation.

Britta Bøhme

Sekretær

Jeg kom første gang i kontakt med Selvhjælp Silkeborg, da min teenagedatter med autisme blev medlem af en trivselsgruppe. Selv begyndte jeg i en netværksgruppe for forældre til børn med særlige udfordringer.

Så snart jeg trådte ind ad døren, kunne jeg mærke, at det er et godt sted. Jeg blev med det samme inspireret til at tage uddannelsen som gruppeleder, og driver i dag trivselsgruppe sammen med en anden frivillig.

Jeg kender derfor Selvhjælp Silkeborg fra flere forskellige vinkler.

Jeg oplever, at foreningen gør en stor og positiv forskel for mange – både brugere og frivillige. Det er jeg stolt af at være en del af. Jeg oplever også, at folk uden for “cirklerne” ikke kender os, og derfor håber jeg, at jeg kan bidrage til at øge kendskabet til Selvhjælp Silkeborg i lokalsamfundet.

Bodil Rønne

Kasserer

Da min mand i 2001 døde, lærte jeg Selvhjælp Silkeborg at kende som medlem af en sorggruppe, der kom til at betyde en stor forskel i mit liv. Vi holdt kontakten, og flere af medlemmerne i gruppen er stadig tætte venner.

Hele mit arbejdsliv har jeg arbejdet indenfor børne- og ungeområdet som pædagog, leder og udviklingskonsulent. Både her og privat har jeg mødt børn og unge i sorg/krise, og oplevet, at de ikke har kunnet finde relevante tilbud med værktøjer til at magte deres livssituation.

Derfor var det helt oplagt at hjælpe i trivselsgrupperne, da jeg i 2016 gik på pension.

Kort efter kom jeg ind i bestyrelsen, og jeg oplever Selvhjælp Silkeborg som en stærk faglig og organisatorisk velfungerende forening. Derfor vil jeg meget gerne medvirke til en fortsat udvikling af selvhjælpen.

Johs (Johannes) Klindt

1. suppleant

Da jeg i 2018 gik på pension brugte jeg det første stykke tid på at finde ro. Men jeg fandt også ud af, at jeg gerne ville involvere mig mere i frivilligt arbejde, hvor jeg kunne gøre brug af de mange kompetencer, jeg havde fået som lærer, psykolog og leder.

Jeg har gennem hele mit arbejdsliv arbejdet med børn, unge og familier – og altid med fokus på at udvikle børn, unge og familiers handlekompetencer, så de kunne blive selvbestemmende over eget liv.

Men også hvordan voksne omkring børnene og de unge kunne understøtte denne udvikling – og det vil fortsat være mit fokus.

Privat er jeg gift med Karen og sammen har vi 3 voksne børn. Musik har altid været en vigtig del af mit liv – både som lytter og (husmands)guitarist. Men jeg holder også af bøger, kunst, rejser og geocaching mv.

Kaj Verner Christensen

2. suppleant

Siden 2007 har jeg været aktiv i Selvhjælp Silkeborg, hvor jeg i en årrække var tovholder for en gruppe af pårørende til stofmisbrugere. Desuden har jeg i flere år været involveret i ADHD caféen.

Jeg er oprindeligt uddannet håndværker, men tog siden en uddannelse som lærer, og har i mange år undervist i almene fag på Silkeborg Tekniske Skole.

I 2018 deltog jeg i et kursus omkring kommunikation med og mellem mennesker med afasi (sprogvanskeligheder) som følge af en blodprop i hjernen eller tilsvarende. Siden har jeg hjulpet til i flere grupper, hvor jeg oplever vores fælles indsats som både meget spændende og meningsfyldt.

Derfor har jeg endnu ikke haft tid til at kede mig, siden jeg blev pensionist – ikke mindst fordi jeg til stadighed møder en masse dejlige mennesker gennem Selvhjælp Silkeborg.

Vidste du, at Selvhjælp Silkeborg har en gruppe målrettet mænd i livskrise?