Elin Sonne
Bestyrelsesformand

Jeg lærte Selvhjælp Silkeborg at kende, da jeg i 2006 blev valgt ind i byrådet, og kom i Socialudvalget, som havde det overordnede politiske ansvar for det frivillige sociale arbejde i Silkeborg Kommune.

Senere udviklede kendskabet sig, da jeg blev udvalgsformand i 2010-2017. Jeg har gennem årene kendt Selvhjælp Silkeborg, som en veldrevet og meget ambitiøs forening i en rivende udvikling. En forening, som uddanner sine frivillige til med indsigt og varme at møde mennesker i vanskelige livssituationer, støtte dem i at være med det svære – og alligevel komme videre.

I 2014 havde jeg fornøjelsen af at tildele Trivselsgrupperne årets Sundhedspris. På det tidspunkt var trivselsgrupper for skolebørn en relativt ny ”opfindelse”, som i dag er velintegreret på flere og flere skoler i kommunen. En nyudvikling af selvhjælpstanken, så den også kommer børn og unge til gavn – det giver rigtig god mening!

Jeg sluttede mit politiske arbejde i byrådet med udgangen af 2017, og blev meget glad for at blive spurgt, om jeg ikke ville tage en tørn som bestyrelsesmedlem i Selvhjælp, når jeg nu fik noget mere fritid. Det ville jeg selvfølgelig meget gerne!

Som socialrådgiver gennem mange år, har jeg arbejdet med mennesker i ofte meget vanskelige livssituationer; sygemeldte, psykisk syge og traumatiserede flygtninge for bare at nævne nogle af dem. Hjælp til selvhjælp, eller empowerment, som nogen vil kalde det, har været en central og vigtig metode i mit arbejde. Jeg glæder mig derfor over, at kunne slå et slag for Selvhjælp i de kommende år gennem arbejdet i bestyrelsen.

Jeg kan kontaktes på tlf. 23 30 43 70 eller mail: elinsonne@outlook.dkBodil Rønne

Næstformand

I 2001 startede mit kendskab til Selvhjælp Silkeborg, da min mand døde af kræft, og jeg kom ind i en sorggruppe, som på daværende tidspunkt gjorde en stor forskel i mit liv. Siden har gruppemedlemmerne været en betydningsfuld del af mit liv, og jeg har fået venner, som jeg stadig er sammen med i mange forskellige sammenhænge.

Hele mit arbejdsliv har været indenfor børne- og ungeområdet, som pædagog, leder og de seneste år som udviklingskonsulent. Både privat og arbejdsmæssigt har jeg oplevet børn og unge i sorg/krise, hvor der ikke har været relevante tilbud til dem i forhold til, at de kunne få redskaber til at magte deres livssituation. Derfor var Trivselsgrupperne det helt rigtige sted for mig at bruge min tid, da jeg i januar 2016 gik på pension.

I foråret 2016 blev jeg valgt som suppleant til bestyrelsen. Jeg oplever Selvhjælp Silkeborg som en stærk faglig og organisatorisk velfungerende forening, og jeg vil meget gerne medvirke til en fortsat udvikling af selvhjælpen.Karin Kolle
Sekretær

Jeg er uddannet lærer og uddannelsesvejleder, så jeg har arbejdet med mennesker i hele mit arbejdsliv, dog især børn og unge med forskellige udfordringer. Mit motto er at gøre en forskel i forhold til de mennesker, som jeg møder i min hverdag og i andre sociale sammenhænge.

Jeg har været med i Selvhjælp Silkeborg siden 2010 og været gruppeleder i forskellige unge/netværksgrupper. Da jeg gik på pension i januar 2017, fik jeg bedre tid til at yde en frivillig indsats i forbindelse med Selvhjælp Silkeborg, som jeg synes gør en stor forskel og er et godt alternativ til de kommunale støtteordninger, hvor mennesker med ondt i livet får mulighed for sammen med ligestillede at komme videre og opnå robusthed til gennem egen styrke at tackle tilværelsen.

Jeg er valgt som suppleant til bestyrelsen og vil også der være aktiv i forhold til at skabe gode rammer og udvikle nye tiltag i forhold til det stigende behov for frivilligt arbejde.Ole Rasmussen
Kasserer

oleras@email.dk

Jeg er uddannet i den finansielle sektor, og har i over 20 år været projektleder. Efter 43 år inden for branchen har jeg valgt at gå på pension.
Min tilgang til det frivillige foreningsarbejde har stået på siden jeg som 15 årig første gang blev valgt til en bestyrelse. Jeg har primært været engageret inden for idrætten, hvor jeg fortsat har relationer til lokale foreninger og nationale organisationer. Senest har jeg været formand for Idrætsrådet i Silkeborg Kommune.
Min tilgang til Selvhjælp Silkeborg er en henvendelse fra foreningen i 2014, hvor man bad om hjælp til at løse en speciel opgave. Siden har jeg hjulpet med mindre organisatoriske opgaver. Jeg har altid haft sympati for det frivillige arbejde, som Selvhjælp Silkeborg er garant for. Det vil jeg gerne være med til at bevare og udvikle.Birthe Helms
Bestyrelsesmedlem

Jeg er uddannet lærer og har hele mit liv arbejdet med mennesker som underviser og leder. Jeg har således haft utallige samtaler med ansatte, elever og forældre, når deres liv har været svært.

Selvhjælp Silkeborg var derfor et naturligt valg for mig, da jeg gik på pension i efteråret 2013. Jeg vil gerne bidrage til at gøre en forskel for mennesker, når livet gør ondt.

Som bestyrelsesmedlem vil jeg arbejde for at skabe de bedst mulige rammer for både brugere, frivillige og ansatte. Vores tilbud skal fortsat være af høj kvalitet og med fokus på, hvor og hvad behovet er. Dette kræver en sund økonomi – en anden af mine mærkesager.

Jeg har altid været engageret i frivilligt arbejde og har masser af erfaring med bestyrelses- og ledelses arbejde – både lokalt og på landsplan.Annette Ploug Sørensen

1. suppleant

Min interesse for Selvhjælp Silkeborg blev vakt, da jeg i 2012 blev gruppeleder for en trivselsgruppe for børn, hvis forældre er skilt. Via dét arbejde har jeg oplevet, hvordan Selvhjælp Silkeborg arbejder bl.a. gennem introkurser og supervision. Selvhjælp Silkeborgs visioner og værdigrundlag kan jeg i høj grad tilslutte mig og vil gerne lægge energi i at bevare og udvikle det unikke i denne forening.

Jeg arbejder som lærer på Vestre Skole i Silkeborg, hvor mine primære funktioner er kontaktlærer og koordinator for skolens resurseteam. Jeg underviser i dansk og tysk samt valgfag i udskolingen. Endvidere sidder jeg i skolens pædagogiske koordinatorudvalg, som er et samarbejdsforum mellem ledelse og medarbejdere. Jeg er meget optaget af, relationers betydning for udviklingen af elevernes personlige, sociale og faglige trivsel.

Privat er jeg gift med Kristian og mor til vores to voksne døtre – Juliane og Matilde. I min fritid er jeg i en mad-, biograf- og litteraturklub.Tove Veng
Suppleant

Jeg har været en del af Selvhjælp Silkeborg siden 1993, hvor jeg var med i en sorggruppe efter at have mistet min mand.

I 1999 blev jeg frivillig igangsætter i foreningen og er her stadig, da foreningens arbejde giver rigtig god mening for mig og mange andre, og der er rigtig mange dejlige ildsjæle i foreningen som bidrager til et varmt og fantastisk medmenneskeligt sted, som er dejligt at være en del af – og er løn i sig selv.

Jeg er oprindeligt kontoruddannet , og har arbejdet mange år indenfor arkitekt- og byggebranchen. I 2003 blev jeg uddannet til pædagog og arbejder i dag i Socialpsykiatrien.

Frivilligt arbejde har altid været en stor del af mit liv – var i mange år ungdomshåndboldtræner og leder af ungdomsafdelingen, og har været i forskellige bestyrelser.

Jeg har været med i Selvhjælp Silkeborgs bestyrelse fra 2016.