Elin Sonne
Bestyrelsesformand

Jeg lærte Selvhjælp Silkeborg at kende, da jeg i 2006 blev valgt ind i byrådet, og kom i Socialudvalget, som havde det overordnede politiske ansvar for det frivillige sociale arbejde i Silkeborg Kommune.

Senere udviklede kendskabet sig, da jeg blev udvalgsformand i 2010-2017. Jeg har gennem årene kendt Selvhjælp Silkeborg, som en veldrevet og meget ambitiøs forening i en rivende udvikling. En forening, som uddanner sine frivillige til med indsigt og varme at møde mennesker i vanskelige livssituationer, støtte dem i at være med det svære – og alligevel komme videre.

I 2014 havde jeg fornøjelsen af at tildele Trivselsgrupperne årets Sundhedspris. På det tidspunkt var trivselsgrupper for skolebørn en relativt ny ”opfindelse”, som i dag er velintegreret på flere og flere skoler i kommunen. En nyudvikling af selvhjælpstanken, så den også kommer børn og unge til gavn – det giver rigtig god mening!

Jeg sluttede mit politiske arbejde i byrådet med udgangen af 2017, og blev meget glad for at blive spurgt, om jeg ikke ville tage en tørn som bestyrelsesmedlem i Selvhjælp, når jeg nu fik noget mere fritid. Det ville jeg selvfølgelig meget gerne!

Som socialrådgiver gennem mange år, har jeg arbejdet med mennesker i ofte meget vanskelige livssituationer; sygemeldte, psykisk syge og traumatiserede flygtninge for bare at nævne nogle af dem. Hjælp til selvhjælp, eller empowerment, som nogen vil kalde det, har været en central og vigtig metode i mit arbejde. Jeg glæder mig derfor over, at kunne slå et slag for Selvhjælp i de kommende år gennem arbejdet i bestyrelsen.

Jeg kan kontaktes på tlf. 23 30 43 70 eller mail: elinsonne@outlook.dkBirthe Helms
Næstformand

Jeg er uddannet lærer og har hele mit liv arbejdet med mennesker som underviser og leder. Jeg har således haft utallige samtaler med ansatte, elever og forældre, når deres liv har været svært.

Selvhjælp Silkeborg var derfor et naturligt valg for mig, da jeg gik på pension i efteråret 2013. Jeg vil gerne bidrage til at gøre en forskel for mennesker, når livet gør ondt.

Som bestyrelsesmedlem vil jeg arbejde for at skabe de bedst mulige rammer for både brugere, frivillige og ansatte. Vores tilbud skal fortsat være af høj kvalitet og med fokus på, hvor og hvad behovet er. Dette kræver en sund økonomi – en anden af mine mærkesager.

Jeg har altid været engageret i frivilligt arbejde og har masser af erfaring med bestyrelses- og ledelses arbejde – både lokalt og på landsplan.Britta Bøhme
Sekretær

Jeg kom i kontakt med Selvhjælp Silkeborg, fordi der er en trivselsgruppe, som min teenagedatter, der har en autisme-diagnose, har stor glæde af. Jeg går selv i en netværksgruppe for forældre til børn med særlige udfordringer.

Så snart jeg trådte ind ad døren ved Selvhjælp Silkeborg, kunne jeg mærke, at det er et godt sted. Jeg blev med det samme inspireret til at tage uddannelsen som gruppeleder, og jeg har de sidste måneder haft en trivselsgruppe sammen med en anden frivillig. Jeg kender derfor Selvhjælp Silkeborg fra flere forskellige vinkler, selvom jeg er forholdsvis ny i foreningen.

Jeg oplever, at foreningen gør en stor og positiv forskel for mange, både brugere og frivillige. Det er jeg stolt af at være en del af. Jeg oplever også, at folk uden for “cirklerne” ikke kender os, og derfor håber jeg, at jeg kan bidrage til at øge kendskabet til Selvhjælp Silkeborg i lokalsamfundet.Bodil Rønne

Kasserer

I 2001 startede mit kendskab til Selvhjælp Silkeborg, da min mand døde af kræft, og jeg kom ind i en sorggruppe, som på daværende tidspunkt gjorde en stor forskel i mit liv. Siden har gruppemedlemmerne været en betydningsfuld del af mit liv, og jeg har fået venner, som jeg stadig er sammen med i mange forskellige sammenhænge.

Hele mit arbejdsliv har været indenfor børne- og ungeområdet, som pædagog, leder og de seneste år som udviklingskonsulent. Både privat og arbejdsmæssigt har jeg oplevet børn og unge i sorg/krise, hvor der ikke har været relevante tilbud til dem i forhold til, at de kunne få redskaber til at magte deres livssituation. Derfor var Trivselsgrupperne det helt rigtige sted for mig at bruge min tid, da jeg i januar 2016 gik på pension.

I foråret 2016 blev jeg valgt som suppleant til bestyrelsen. Jeg oplever Selvhjælp Silkeborg som en stærk faglig og organisatorisk velfungerende forening, og jeg vil meget gerne medvirke til en fortsat udvikling af selvhjælpen.Stine Svenningsen
Bestyrelsesmedlen

Mit navn er Stine Svenningsen, jeg er 38 år og bor i Vinderslev med min familie.
Jeg har altid interesseret mig for arbejdet med mennesker, og måden vi bruger os selv på, hvilket førte til en fysioterapeutuddannelse i Holstebro i 2008.
Jeg arbejdede indenfor dette fagområde i nogle år og supplerede senerehen med en anderkendt 4 årig psykoterapeutuddannelse i Århus.
Kombinationen af disse uddannelser og et værdifuldt årelangt indre arbejde med mig selv, førte mig helt naturligt ind i det frivillige arbejde hos Selvhjælp.
Her har jeg været igangsætter/gruppeleder for et hold for børn i sorg, et hold for voksne med angst, stress og depression, været med i opbygningen af hold for folk med funktionelle lidelser og brænder nu for udviklingen af fokus på folk med psykisk sårbarhed.
Jeg brænder for at gøre en forskel i Selvhjælp Silkeborg, som gør et stort stykke arbejde for at imødekomme så bred en vifte af menneskegrupper, som står i svære livssituationer. Det er enormt givtigt at se og mærke, hvilken forskel et menneske kan gøre for et andet menneske, ved blot at være til stede i det som kan føles uudholdeligt svært for den anden. Ikke mindst, er det at Selvhjælp kan samle ligestillede mennesker med hinanden utrolig givende for den enkelte. At vide at man ikke er alene, og at det livet byder sig, også sker for andre.
Jeg håber på at kunne bidrage Selvhjælp Silkeborg med mit personlige og faglige virke og mit arrangement for borgere i svære livssituationer.Johs (Johannes) Klindt

1. suppleant

Da jeg gik på pension i sommeren 2018, besluttede jeg, at det første halve til hele år skulle bruges til at finde ro, hvorefter jeg ville tage stilling til, hvad mit nye liv skulle indeholde. Jeg havde på fornemmelsen, at det nok kunne blive plads til frivilligt arbejde, hvor jeg kunne gøre brug af de kompetencer, jeg havde fået gennem mit arbejdsliv som lærer, psykolog og leder.

Jeg har gennem mit arbejdsliv arbejdet med børn, unge og familier – og altid med fokus på, hvordan jeg kunne være et enzym for udvikling af børn, unge og familiers handlekompetencer. Hvordan de kunne blive selvbestemmende over deres eget liv, men også hvordan voksne omkring børnene/de unge kunne understøtte denne udvikling. Det vil fortsat være mit fokus.

Jeg er ny i selvhjælp Silkeborg og havde egentlig ønsket at have praktisk erfaring indenfor Selvhjælp, før jeg stillede mig til rådighed for bestyrelsesarbejdet. Jeg vil dog benytte suppleantpladsen til at blive klogere på Selvhjælp Silkeborg, men også deltage aktivt ud fra det, jeg står for.

Privat er jeg gift med Karen og har 3 voksne børn. Musik har altid været en vigtig del af mit liv – både lytte og spille (husmandsguitar) Derudover holder jeg af at læse, se på kunst, rejse, geocache m.v.Kaj Verner Christensen
2. suppleant

Jeg har været med i Selvhjælp Silkeborg siden 2007, hvor jeg bl.a. har været tovholder for en pårørendegruppe til stofmisbrugere i en årrække. Den er ikke aktiv mere. Desuden har jeg haft lidt med vores ADHD café at gøre i nogle år.

2018 kom jeg på kursus vedr. kommunikation mellem mennesker med afasi, altså som har fx talehandicap pga. blodprop eller lign. Her har jeg været lidt medhjælp i en eksisterende gruppe og er aktiv i opstart af en ny gruppe 2019. Det er meget spændende og meningsfyldt, oplever jeg.

Jeg er oprindeligt håndværksuddannet og blev senere læreruddannet, hvorefter jeg har arbejdet som lærer i almene fag på Silkeborg Tekniske Skole i mange år. Jeg har endnu ikke haft tid til at kede mig, efter jeg blev pensionist og møder en masse dejlige mennesker her gennem Selvhjælp Silkeborg.