TRIVSELSgrupper

Er du barn/ung og går i skole og trives du ikke så godt?
Det kan være, at
  du har mistet et familiemedlem eller at dine forældre er blevet skilt. Det kan også være noget helt andet, som gør, at du ikke har det så godt.
Så kan TRIVSELSgrupperne måske være noget for dig.

Trivsel er en afgørende faktor for at have det godt socialt og fagligt. Har du oplevet et brud mellem dine forældre eller mistet et familiemedlem, kan du have brug for ekstra opmærksomhed og brug for at blive mødt, der hvor du er, for at kunne gennemleve den udfordring, du står i.

TRIVSELSgrupperne ledes af gruppeledere, hvoraf den ene er frivillig fra Selvhjælp Silkeborg  og den anden er ansat på skolen.  Du vil være i trygge hænder hos voksne, der er nærværende og lyttende og som vil kunne hjælpe dig og de andre gruppedeltagere med at sætte ord på de følelser, I tumler med. 

Som gruppedeltagere er I alle eksperter på jeres eget liv. Derfor vægtes det højt i TRIVSELSgrupperne, at I som deltagere lytter til hinanden. Ved at spejle jer i hinandens historier og opleve, at andre har lignende tanker og følelser, kan I blive af uvurderlig hjælp for hinanden. I kan udveksle gode råd og erfaringer og støtte hinanden i, at udfordringer kan overvindes.

Målgruppen er bred. Nogle grupper vil udelukkende være for børn eller unge, hvis forældre er blevet skilt. Andre grupper vil have fokus på eksempelvis selvværd eller sorg.   

I TRIVSELSgrupperne vil du som sagt møde andre børn og unge, der har haft lignende oplevelser og som står i nogenlunde samme situation som dig selv. På møderne vil der være forskellige lege og vi vil snakke sammen ud fra korte oplæg, øvelser, kortfilm mv. Har man brug for blot at sidde og lytte er det også en mulighed. Der er fokus på trivsel, hvorfor hver gang bliver en blanding af alvor og sjov.

I TRIVSELSgrupperne snakker I om det, der fylder for jer. Det kan være temaer som:

- sorg, angst, vrede, savn, skyld, skam, mening, bonussøskende/forældre, mærkedage, egne ressourcer

De fleste TRIVSELSgrupper mødes på skolen og tidspunktet varierer fra skole til skole (et par timer fast ugedag over minimum 10 gange). Grupperne sammensættes efter alder og efter tema.

Grupperne bygger på gensidig respekt, ligeværdighed og tavshedspligt.

Det er gratis at deltage. Dine forældre er velkomne til at støtte Selvhjælp Silkeborgs arbejde via et medlemskab, som koster 100 kr. årligt.

Se evt. filmen om TRIVSELSgrupperne her

Er du interesseret i at høre nærmere? Kontakt os!
Er du interesseret i at høre nærmere? Kontakt os!

 

Er du interesseret i at høre nærmere? Kontakt os