Kom Videre Mand

Kom videre mand er et pilotprojekt udviklet af FriSe og Socialt Udviklingscenter SUS, der skal udvikle en selvhjælpsmetode, der virker for mænd i livskrise.

”Vi var meget hurtige om at åbne op i gruppen. Der var ikke nogen, som sad og var lukkede. Det føltes som om, vi havde været venner i tredive år. Tætte, tætte venner. Og vi kunne sige ALT til hinanden efter to gange (…) Jeg ved ikke, hvad det er, der gør det. Men det er altså den rigtige medicin!”)

Behov og løsning?

Vi ved, at mænd rammes hårdere af livskriser end kvinder. Mænd har en kedelig førerplads inden for sygelighed, selvmord, hjemløshed, misbrug af forskellige rusmidler, arbejdsløshed og kriminalitet – og at mænd rammes hårdere af samlivsbrud i familien. Det har store følelsesmæssige konsekvenser for den enkelte mand.

Der er i samarbejde med en mandecoach udviklet et selvhjælpsgruppekoncept, hvor mænd mødes over 8 mødegange – med et specifikt tema for hver gang. Indholdet er bygget op over de udfordringer og behov, som mænd, der rammes af eksistentielle livskriser, har. Selvhjælpsgrupperne består ideelt set af 6-8 deltagere – men grupper kan fungere med færre. Gruppelederen har gennemgået en Gruppelederuddannelse, der nøje er opbygget over de otte temaer.

På møderne benyttes der en narrativ tilgang, som giver mændene mulighed for at styrke hinanden i at skille livskrise fra identitet og skabe mere handlingslyst og tro på sig selv.

Hvad sker der undervejs?

Forløbet består af 8 temabaserede mødegange, der kort beskrives nedenfor;

Tale om det svære

Første mødegang starter med det, som er svært for mange mænd – at tale om det svære.

Holde vanskelighederne ud fra sig...

... og forholde sig til dem. Det giver for den enkelte mand ofte en følelse af lettelse, hvilket bestyrkes af de andre sandsynligvis roder med vanskeligheder, der minder om hans.

Styrke gensidige relationer

Der sættes særligt fokus på muligheden af at få styrket samspillet med andre mænd og at få flere facetter med i disse relationer og i deres gruppefællesskaber. Mandegruppen er i sig selv et eksempel herpå.

Styrke færdigheder og ressourcer

Alle rummer fysiske, psykiske og sociale færdigheder og ressourcerog det er vigtigt, at deltagerne bliver bevidst om alt det de har med sig, og som de allerede KAN.

Styrke sit ståsted i livet

På denne mødegang er fokus på at definere, hvordan mændene gerne VIL leve deres liv og styrke deres ståsted i livet.

Ansvarlighed og frihed – og vejen som mand

Mange mænd bokser her med at finde fodfæste mellem ansvarlighed og frihed og finde deres vej som mand. Her gås der også på opdagelse i, hvad det for deltagerne hver især vil sige at være en mand og få en fornemmelse, at der er mange mulige maskuliniteter, som han kan vælge at styrke.

Styrke kommunikationen i relationer – og sige klart hvad han vil

Det er helt almindeligt at have en oplevelse af at snuble over sin kommunikation. Især når man(d) har det svært, bliver man ofte stillet til regnskab for sine motiver og handlinger. Så det er vigtigt at arbejde med sin kommunikation helt ned i de konkrete dagligdags samspil i relationer og måske helt konkrete formuleringer.

Livstovet – at bevæge sig i fortid, nutid og fremtid

I Livstovet er sigtet at få en fornemmelse af hvordan vi gennem vores fortællinger, er med til at skabe mening og give betydning til alle vores oplevelser. På den måde er vi selv er med til at skabe vores nutid, men også vores fortid og fremtid gennem vores måde at tænke om og forholde os til vores liv.

Hvad har været vigtigst i gruppeforløbet – og hvad tager jeg med mig

I det afsluttende gruppemøde ses der på, hvad deltagerne har fået ud af forløbet og af at møde de andre – og at sige tak herfor. Det har betydning, at det bliver formuleret af mændene selv - og at de får en fornemmelse af, hvad en gruppe sammen kan løfte.

Hvilken forskel gør det?

De hidtidige erfaringer peger helt overordnet på, at deltagerene er meget tilfredse med forløbet og har fået et positivt udbytte ud af at deltage. Det beskrives særligt, hvordan det at møde ligesindede – i et rum uden kvinder- har været meget givende for at mændene oplever at få handlekraft og –lyst tilbage i deres liv efter en livskrise. De beskriver, at forløbet har givet dem værktøjer – og mod – til at gå fra at være passiv tilskuer til sit liv efter en livskrise til igen at tage styring og ansvar for sin egen situation.

Til trods for at det kan være grænseoverskridende at tilmelde sig og møde op i et rum, hvor man skal åbne sig følelsesmæssigt for andre (fremmede) mænd, har deltagerne oplevet, at det at kunne tale frit med andre end ens daglige netværk har været givende og lærerigt.

Det sigerne mændene:

 

 ”Det jeg har fået mest ud af er at høre ”der er altså nogen, der roder med de samme problemer, som du selv gør”.

"Det giver noget ro, og jeg føler ikke, jeg er ene i bunden, eller hvad man skal sige. Det kan man godt komme til at føle i forhold til sit tidligere netværk, hvor alle bare lever videre i lykkelige kernefamilie. Og du kan stadigvæk tale med dem, men det kan du alligevel ikke rigtigt, fordi de forstår ikke halvdelen af, hvad du bakser med.”