Bestyrelse

 • Ulla Nielsen

  Bestyrelsesformand

  Jeg er pensioneret tjenestemand efter 40 års ansættelse i den sociale sektor som dels sagsbehandler, leder og konsulent. De sidste 8 år af mit arbejdsliv har jeg været freelance proceskonsulent med opgaver i store virksomheder, amter og kommuner.

  Siden 2011 har jeg haft forskellige grupper i Selvhjælp Silkeborg. Jeg har været formand for Selvhjælp Silkeborgs bestyrelse siden april 2014.

  Som formand for bestyrelsen, vil jeg gerne være med til at skaffe de bedste økonomiske og organisatoriske rammer for Selvhjælp Silkeborg, således at vi kan være rustet til at imødekomme det stigende behov og den store efterspørgsel, der er på vores ydelser. Desuden vil jeg arbejde for, at vi kan bibeholde den gode kvalitet og fastholde de mange fantastiske frivillige.

 • Birthe Helms

  Næstformand

  Jeg er uddannet lærer og har hele mit liv arbejdet med mennesker som underviser og leder. Jeg har således haft utallige samtaler med ansatte, elever og forældre, når deres liv har været svært.

  Selvhjælp Silkeborg var derfor et naturligt valg for mig, da jeg gik på pension i efteråret 2013. Jeg vil gerne bidrage til at gøre en forskel for mennesker, når livet gør ondt.

  Som bestyrelsesmedlem vil jeg arbejde for at skabe de bedst mulige rammer for både brugere, frivillige og ansatte. Vores tilbud skal fortsat være af høj kvalitet og med fokus på, hvor og hvad behovet er. Dette kræver en sund økonomi – en anden af mine mærkesager.

  Jeg har altid været engageret i frivilligt arbejde og har masser af erfaring med bestyrelses- og ledelsesarbejde – både lokalt og på landsplan.

 • Ole Rasmussen

  Kasserer

  oleras@email.dk

  Jeg er uddannet i den finansielle sektor, og har i over 20 år været projektleder. Efter 43 år inden for branchen, har jeg valgt at gå på pension. 
  Min tilgang til det frivillige foreningsarbejde har stået på siden jeg som 15 årig første gang blev valgt til en bestyrelse. Jeg har primært været engageret inden for idrætten, hvor jeg fortsat har relationer til lokale foreninger og nationale organisationer. Senest har jeg været formand for Idrætsrådet i Silkeborg Kommune.
  Min tilgang til Selvhjælp Silkeborg er en henvendelse fra foreningen i 2014, hvor man bad om hjælp til at løse en speciel opgave. Siden har jeg hjulpet med mindre organisatoriske opgaver. Jeg har altid haft sympati for det frivillige arbejde, som Selvhjælp Silkeborg er garant for. Det vil jeg gerne være med til at bevare og udvikle.

 • Tove Veng

  Sekretær

  Jeg har været en del af Selvhjælp Silkeborg siden 1993, hvor jeg var med i en sorggruppe efter at have mistet min mand.

  Og i 1999 blev jeg frivillig igangsætter i foreningen og er her stadig, da foreningens arbejde giver rigtig god mening for mig og mange andre, og der er rigtig mange dejlige ildsjæle i foreningen som bidrager til en varm og et fantastisk medmenneskeligt sted, som er dejlig at være en del af – og er løn i sig selv.

  Jeg er oprindeligt kontoruddannet , og har arbejdet mange år indenfor arkitekt- og byggebranchen. I 2003 blev jeg uddannet til pædagog og arbejder i dag i Socialpsykiatrien.

  Frivilligt arbejde har altid været en stor del af mit liv – var i mange år ungdomshåndboldtræner og leder af ungdomsafdelingen, og har været i forskellige bestyrelser.

   

  Jeg har været med i Selvhjælp Silkeborgs bestyrelse fra 2016.

 • Bodil Rønne

  Bestyrelsesmedlem

  I 2001 startede mit kendskab til Selvhjælp Silkeborg, da min mand døde af kræft, og jeg kom ind i en sorggruppe, som på daværende tidspunkt gjorde en stor forskel i mit liv. Siden har gruppemedlemmerne været en betydningsfuld del af mit liv, og jeg har fået venner, som jeg stadig er sammen med i mange forskellige sammenhænge.

  Hele mit arbejdsliv har været indenfor børne- og ungeområdet, som pædagog, leder og de seneste år som udviklingskonsulent.  Både privat og arbejdsmæssigt har jeg oplevet børn og unge i sorg/krise, hvor der ikke har været relevante tilbud til dem, i forhold til, at de kunne få redskaber til at magte deres livssituation. Derfor var Trivselsgrupperne det helt rigtige sted for mig at bruge min tid, da jeg i januar 2016 gik på pension.

  I foråret 2016 blev jeg valgt som suppleant til bestyrelsen. Jeg oplever Selvhjælp Silkeborg som en stærk faglig og organisatorisk velfungerende forening,og jeg vil meget gerne medvirke til en fortsat udvikling af selvhjælpen.

 • Annette Ploug Sørensen

  1. suppleant

  Min interesse for Selvhjælp Silkeborg blev vakt, da jeg i 2012 blev gruppeleder for en trivselsgruppe for børn, hvis forældre er skilt. Via dét arbejde har jeg oplevet, hvordan Selvhjælp Silkeborg arbejder bl.a. gennem introkurser og supervision. Selvhjælp Silkeborgs visioner og værdigrundlag kan jeg i høj grad tilslutte mig og vil gerne lægge energi i at bevare og udvikle det unikke i denne forening.

  Jeg arbejder som lærer på Vestre Skole i Silkeborg, hvor mine primære funktioner er kontaktlærer og koordinator for skolen resurseteam. Jeg underviser i dansk og tysk samt valgfag i udskolingen. Endvidere sidder jeg i skolens pædagogiske koordinatorudvalg, som er et samarbejdsforum mellem ledelse og medarbejdere. Jeg er meget optaget af, relationers betydning for udvikling af elevernes personlige, sociale og faglige trivsel.

   

  Privat er jeg gift med Kristian og mor til vores to voksne døtre – Juliane og Matilde. I min fritid er jeg i en mad-, biograf- og litteraturklub.

 • Karin Kolle

  2. suppleant

  Jeg er uddannet lærer og uddannelsesvejleder, så jeg har arbejdet med mennesker i hele mit arbejdsliv, dog især børn og unge med forskellige udfordringer. Mit motto er at gøre en forskel i forhold til de mennesker, som jeg møder i min hverdag og i andre sociale sammenhænge. 

  Jeg har været med i Selvhjælp Silkeborg siden 2010 og været gruppeleder i forskellige unge/netværksgrupper. Da jeg gik på pension til januar 2017, fik jeg bedre tid til at yde en frivillig indsats i forbindelse med Selvhjælp Silkeborg, som jeg synes gør en stor forskel og er et godt alternativ til de kommunale støtteordninger, hvor mennesker med ondt i livet får mulighed for sammen med ligestillede at komme videre og opnå robusthed til gennem egen styrke at tackle tilværelsen.

  Jeg er valgt som suppleant til bestyrelsen og vil også der være aktiv i forhold til skabe gode rammer og udvikle nye tiltag i forhold det stigende behov for frivilligt arbejde.