25 års jubilæum

Af:
Aase I. Madsen /foto: Dott Ovesen

Jubilæum; 25 år med Selvhjælp Silkeborg

Selvhjælp Silkeborg kan mandag den 30. maj 2016 fejre 25-års jubilæum som Danmarks største selvhjælpsforening. Og foreningen er oven i købet anerkendt som en af landets mest velfungerende selvhjælpsforeninger.

- Da jeg blev ansat i 2007 var samarbejdet med Silkeborg Kommune kun i sin spæde start. Det blev et samarbejde, som har vist sig at blive meget velfungerende, fortæller Mette Løvstad, der siden har været daglig leder af Selvhjælp Silkeborg.

På det tidspunkt var der omkring 20 frivillige og seks grupper, der mødtes for at hjælpe hinanden til at afklare og komme videre i en vanskelig livssituation. Nu er der mellem 60 og 70 aktive grupper, og det bliver faktisk til omkring 500 deltagere i løbet af et år.

Siden 2007 er Selvhjælp Silkeborg vokset, ikke kun i antal grupper men i høj grad også i antal frivillige. Her i jubilæumsåret er der over 120 frivillige, som på hver sin måde bidrager til at gøre Selvhjælp Silkeborg til en succes. Og netop de frivillige er rygraden i selvhjælpstanken.

- Uden de frivillige ingen selvhjælp. Så simplet er det, lyder det samstemmende fra både Mette Løvstad og foreningens formand, Ulla Nielsen.

- De frivilliges indsats er det bærende fundament i foreningen, siger Mette Løvstad, som samtidig understreger, at det er et stort privilegium for foreningen at have både en stor flok og samtidig også meget kompetente frivillige, som varetager vidt forskellige opgaver i foreningen. Foruden at være gruppeledere er det også primært frivillige, der tager sig af bl.a. arrangementer, medlemskab, administration og it.

Det helt altafgørende er, at de frivillige har solide kompetencer, når de har brugerrettede opgaver og derigennem får kontakt til mennesker, som er i en meget sårbar situation.  Derfor skal alle frivillige i Selvhjælp Silkeborg igennem et uddannelsesforløb for at sikre, at de er i stand til at løse opgaven tilfredsstillende, og at de samtidig har de nødvendige personlige kompetencer.

Selv om frivillighed er kodeordet, så har Selvhjælp Silkeborg for et års tiden siden allieret sig med nogle af byens professionelle erhvervsfolk, som bidrager til at skabe mere synlighed, et større netværk og nye ideer til ledelse og organisering.

Med til at sikre Selvhjælp Silkeborgs succes er også evnen til fornyelse. Fra at have nogle få grupper for mennesker, der har behov for hjælp til selvhjælp i forbindelse med f.eks. dødsfald, skilsmisse eller sygdom har foreningen nu også igangsat aktiviteter med trivselsgrupper på flere af kommunens folkeskoler og senere også ungdomsuddannelser.

Økonomisk støttes Selvhjælp Silkeborg især af fondsmidler og med bevillinger fra Silkeborg Kommune. Og foreningens store succes bevirker samtidig, at der altid er brug for penge til at drive de igangværende aktiviteter.

Derfor er det også pengegaver, der står på ønskesedlen, når Selvhjælp Silkeborg mandag den 30. maj kl. 15.30 til 17.30 inviterer til jubilæumsreception i Lunden, Vestergade 74 i Silkeborg for tidligere og nuværende gruppedeltagere, frivillige, samarbejdspartnere, repræsentanter for kommunen, medlemmer, frivillige foreninger, sponsorer og andre med interesse for selvhjælp.

Gavebeløb kan indsættes på kontonummer 1551 – 4785639540 mærket: Jubilæum.

Foreningen har i forbindelse med jubilæet udsendt et jubilæumsskrift, hvor både frivillige, gruppedeltagere og folk uden for Selvhjælp Silkeborg fortæller om deres oplevelser med foreningen siden starten i 1991.

De seks bærende værdier hos Selvhjælp Silkeborg:

1. Frivillighed

2. Gensidighed

3. Ligeværdighed

4. Medmenneskelighed

5. Fortrolighed

6. Tilgængelighed